Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Haskins, Cecilia. (2006) Systems Engineering Handbook; A guide for system life cycle processes and activities. 2006. ISBN 0‐9720562‐9‐7.

Del av bok/rapport

  • Haskins, Cecilia; Oppenheim, Bohdan W.. (2017) Lean Systems Engineering. The Routledge Companion to Lean Management.
  • Paltrinieri, Nicola; Haskins, Cecilia. (2017) 7. Dynamic security assessment: benefits and limitations. Security Risk Assessment In the Chemical and Process Industry.
  • Hofmann, Pascal; Haskins, Cecilia. (2016) Investigating the Application of Systems Engineering to the Design of Manufacturing Systems. Advanced Manufacturing and Automation VI.
  • Oppenheim, Bohdan W.; Haskins, Cecilia. (2016) Powerful Opportunities to Improve Program Performance Using Lean Systems Engineering and Lean Program Management. Progress in Astronautics and Aeronautics Advances in Systems Engineering.

Rapport/avhandling

  • Haskins, Cecilia; Alfnes, Erlend. (2010) Systems Engineering – A Promising Approach For Design Of Manufacturing Systems. 2010.