Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Haskins, Cecilia. (2006) Systems Engineering Handbook; A guide for system life cycle processes and activities. 2006. ISBN 0‐9720562‐9‐7.

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Haskins, Cecilia; Alfnes, Erlend. (2010) Systems Engineering – A Promising Approach For Design Of Manufacturing Systems. 2010.
  • Haskins, Cecilia; Fet, Annik Magerholm. (2010) Training Materials Final Report. 2010.