PK8210 - Systemteknikk - prinsipielt grunnlag og praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 20/100 30 minutter D
Oppgave 80/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Emnet vil gi studentene en god innføring i systemdesign og systemutvikling, med basis i systemtekniske prosesser og metoder. Emnet vil gjennomgå en kjerneprosess basert på elementer som systemadferd, interessentanalyser, ulike mål for systemeffektivitet i forhold til brukerkrav, modellering av systemadferd og systemstruktur, avveiing mellom ulike behov og krav (trade-off analyser) og systemanalyser. Emnet vil også gi studentene innføring i systemteknikk som forsknings metodologi.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Emnet skal gi studentene en innføring i det teoretiske og metodiske fundament for systemteknikk, samt anvendelse på utvalgte områder innenfor forskning, industriell virksomhet m.m.
Ferdigheter: Målet med kurset er å gi PhD studenter med effektive verktøy som gjør dem i stand til å håndtere og analysere komplekse systemer med det formål å utforme og implementere slike systemer. Generell kompetanse: Studentene skal få bakgrunnen som trengs for å møte utfordringer som vanligvis forekommer innen forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og prosjektarbeid.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriving av artikkel som teller 80 % og muntlig eksamen som teller 20 %. Vurdering for hele mappen angis med karakteren bestått/ikke bestått. For å få bestått må minst 70 % score være oppnådd som sluttkarakter for mappen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Anbefalte artikler gitt i begynnelsen av kurset.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO4904 7.5 01.09.2012
EP8102 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 20/100 D
Høst ORD Oppgave 80/100 ALLE
Vår ORD Muntlig eksamen 20/100 D
Vår ORD Oppgave 80/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.