course-details-portlet

TPK4185 - Bærekraftig systemteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 A

Faglig innhold

Emnet presenterer et metodisk rammeverk basert på systemteknikk for å planlegge, analysere og utvikle bærekraftige systemer som for eksempel produkter, fabrikker og prosessanlegg, driftsprosesser, informasjonssystemer og verdikjeder. Det gis en grunnleggende innføring i tekniske- og prosjektledelsesferdigheter som trengs gjennom de ulike fasene i systemets utviklingsløp fra konseptfase til avhending. Sentrale temaer i emnet vil være: Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, interessentanalyse, utvikling av kravspesifikasjon, funksjonsanalyse, konseptuelt design, detaljert design, planlegging for produksjon, systemtesting, drift, systemsikkerhet, vedlikehold og sirkulærøkonomi. Arbeider underveis i emnet gir studentene praktisk erfaring med systemteknikk.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Ved slutten av dette kurset skal studenten være i stand til å forklare sammenhengen mellom bærekraftig utvikling, systemtenkning og systemteknikk; kunne kommunisere og forklare bidragene fra systemteknikk til utvikling av komplekse systemer; være i stand til å identifisere relevante systemkrav; være i stand til å forklare hvordan livsløpsmodeller for utvikling av systemer bidrar i ingeniørarbeidet;

Ferdigheter:

Ved slutten av dette kurset skal studenten være i stand til å identifisere og utøve vaner som kjennetegner systemtenkere; identifisere og dokumentere systemelementer og deres grensesnitt; innføre fremgangsmåter for mer bærekraftige produkter eller produksjonsprosesser; og kunne vurdere systemets kvalitet.

Generell kompetanse:

Ved slutten av dette kurset skal studenten kunne anvende kunnskap om systemteknikk i et industrielt utviklingsprosjekt hvor det kreves tverrfaglig og multikulturelt samarbeid, og hvor hensyn til bærekraft ivaretas; være i stand til å definere relevante systemkrav basert på interessentenes behov, være i stand til å spore fremgang i prosjektet, og til å identifisere og følge opp risiko og risikoreduserende tiltak underveis;

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeøvinger basert på relevant teori, metoder og industrielle eksempler. Undervisningsspråk er engelsk. Eksamensoppgaver og øvinger gis på engelsk.

Mer om vurdering

Karakteren i emnet er basert på individuelle arbeider og gruppearbeid. Sluttkarakteren angis med bokstavkarakter.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Produksjonssystemer
  • Designmetodikk
  • Industriell økologi
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk
  • Informasjonssystemer
  • Industriell økonomi
  • Integrert bygningsteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU