Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Nåværende stilling: Professor i helsevitenskap.

Utdanning: Utd. Off. godkj. sykepleier (1983), Stavanger. Høyeste akademiske grad: Dr.polit.i sosiologi (2000) fra NTNU. Medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap (DKNVS) fra 2015.

 

Forskningsområder:   Sosial inkludering/ekskludering mellom barn og unge, Sosial deltakelse, Funksjonshemmete barn/unge og hverdagsliv, Barn som pårørende

 

Pågående forskningsprosjekt:

Inclusive and healthy spaces in early childhood (2015 - 2019). Prosjektleder.

Global health and disability - a lifespan perspective. (2017 - 2020). Deltaker.

 

Biveileder på følgende PhD prosjekt:

Trine Frafjord (NTNU - MH-fak): Ungdoms erfaringer når mor eller far har kreft.

Fanny Aleksandra Jakobsen (NTNU - MH-fak): Ulike perspektiver på hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre.

Janne Liaaen (NTNU - MH-fak): Oppvekst og voksenliv. Betydningen av digitaliserte hjelpemidler for brukersentrerte samarbeidsformer i funksjonshemmet ungdoms overgagnsfase til et selvstendig liv.

Ingunn Fylkesnes (UiN - SV-fak): Barn og unge i barnebolig: meining, medvirkning og livskvalitet.

 

Undervisningsansvarlig på masternivå:

- MH 3004: Kvalitative forskningsmetoder i medisin og helsefag. 

- FH 3003: Folkehelse: Barn og unge 1. 

Foreleser i enkelt emner ved flere program ved MH-fak og SU-fak ved NTNU. 

 

Internasjonalt samarbeid:

Global health and disability - a lifespan perspective: Savitribai Phule Pune University, Interdisciplinary school of health science, Pune, India.

Member of the Academic Advisory Board of the Danish project: 'Living with mobility disability - an exploartion from the persepctive of children and youth. (2018 - 2021), Limo Child & Youth Bevica Center, Roskilde Universitet.

Member of the Nordic Network of Disability Research (NNDR), former president of NNDR (2007 - 2011). 

Nasjonale nettverk: 

Det nasjonale forskernettverket om barn som pårørende Barns Beste, se https://sshf.no/helsefaglig/kompetansetjenester/barnsbeste/vare-nettverk/forskernettverket

Det nasjonale forskernettverket om forkning om funksjonshemming (NNFF), se https://nondr.wordpress.com

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner