Bakgrunn og aktiviteter

Bjørn Klefstad er førstelektor, studieprogramleder for ingeniør - data  og programansvarlig for IT-støttet bedriftsutvikling ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Han har tidligere jobbet ved Avdeling for informatikk og e-læring, ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) siden 1997. I tillegg har han i samme periode jobbet deltid for utviklings- og forskningsstiftelsen TISIP.

Klefstad har utdanning både innen matematikk, informatikk og pedagogikk. Han har både ledet og jobbet i forsknings- og utviklingsprosjekter innen e-læring.

Erfaring

 • Studieprogramleder for ingeniør - data, Institutt for informatikk og e-læring ved NTNU
 • Programleder for IT-støttet bedriftsutvikling, Institutt for informatikk og e-læring ved NTNU
 • Førstelektor - Undervisning og forskning innen Informatikk og e-læring ved HiST
 • Prosjektleder og prosjektmedarbeider - Kurs og prosjekter ved stiftelsen TISIP
 • Lektor - Informatikk og matematikkundervisning, systemansvarlig og samlingsansvarlig ved Hitra vgs
 • Lektor - Informatikkundervisning ved Melhus vgs
 • Timelærer - Matematikkundervisning ved Universitetet i Trondheim 

Utdannelse

 • Lektor - Praktisk pedagogisk utdanning ved NTNU
 • Cand. Scient. i matematikk ved Universitetet i Trondheim
 • Cand. Mag. i matematikk og informatikk ved Universitetet i Trondheim

Kurs

 • Lederutviklingsprogram for studieprogramledere ved NTNU
 • Engelskkurs ved Eastbourne School of English
 • Sertifisert kursholder FITS Utøver Leamington Spa i England
 • Verneombudskurs ved HiST
 • Informatikkurs om IKT-drift ved TISIP
 • Kollegabasert veiledning ved Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag

Undervisning

 • Bedriftstilpasset e-læring (master)
 • Programmering Grunnkurs (bachelor)
 • Ingeniørfaglig innføringsemne (bachelor)
 • Informatikk 1 (bachelor)
 • Informatikk 2 (bachelor)
 • Teamarbeid (bachelor)
 • ITIL v3 (bachelor)
 • Informasjonssikkerhet og produktforvaltning (bachelor)

Internasjonalisering

 • Deltakelse i Intensive programme Location based services (Sundsvall, Amsterdam, Istanbul)
 • Deltakelse i Intensive programme Serious games on safety procedures on industrial plants (Amsterdam, Dornbirn, Carlow)
 • Kursholder i kurset An information security management system (Hogheschool van Amsterdam

Prosjekter

 • Nestleder i EU-prosjektet Understandt IT. Prosjektet handlet om utvikling av nasjonale forretningsmodeller for nettbaserte undervisningstilbud for Vitae-kurs for lærere. Målet for Understand IT prosjektet er todelt. For det første så er det et dokumentert behov for at yrkesfaglærere inkluderer IKT i sine læringsaktiviteter. Vitae prosjektet har utviklet et sett av nettbaserte læringsaktiviteter der man bruker moderne Web 2.0 verktøy, slik at yrkesfaglærere kan oppdage hvordan de selv kan bruke disse i sin egen undervisning. Dette gjennomføres i parallell med coaching underveis. For det andre er det et generelt problem å sikre spredning og videre utnyttelse av resultater fra Leonardo og andre prosjekter til et større publikum utenfor prosjektgruppen og til nye land innen EU. Vi ønsket derfor å bygge en generisk forretningsmodell slik at andre kan utvikle sine egne nasjonale forretningsmodeller for å kunne tilby Vitae-kurs i land over hele Europa.
 • Prosjektarbeider i EU-prosjektet Nätbaserad Uppdragsutbildning. Prosjektet var et interregionalt prosjekt som så på hvordan vi skal utvikle, teste, dokumentere og presentere en modell for nettbasert kompetanseutvikling. Prosjektet fokuserte på utdanning som i større eller mindre grad er nettbasert og som helt eller delvis er tilpasset behovet til den enkelte bedrift og de ansatte i bedriften. Tidligere har denne formen for tilpasset eller skreddersydd opplæringstilbud vært levert av private opplæringsinstitusjoner og i mindre grad av offentlige universiteter og høgskoler.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

 • Bjørn Klefstad, Geir Maribu, Svend Andreas Horgen, Thorleif Hjeltnes. "Learning outcomes and a Taxonomy as a starting point for creating digital Multiple-choice Tests" Publisert på NVU-konferansen 2010 i Norge og i tidsskriftet Seminar.net 

 • Arne B-Mikalsen, Bjørn Klefstad, Svend Andreas Horgen, Thorleif Hjeltnes. "An integrated multimedia e-learning model for vocational training" Publisert på Networked Learning Conference 2008 i Hellas

 • Øyvind Hallsteinsen, Bjørn Klefstad og Olav Skundberg. ”Innføring i Datakommunikasjon” Utgitt på Gyldendal Akademisk og Tisip forlag. ISBN 82-05-34689-5

 • Tore Berg Hansen, Kjell Toft Hansen, Bjørn Klefstad, Grethe Sandstrak og Stein Meisingseth ”EUCIP Core Level - Modul Build ” utgitt på Tisip forlag ISBN 82-8055-010-0

 • Grethe Sandstrak og Bjørn Klefstad. ”Fagopplegg for bruk av Lego Mindstorm Robolab og objektorientert programmering i et prosjektfag” HiST/AITeL rapport nr 2. ISBN 82-7877-101-4

 • Grethe Sandstrak og Bjørn Klefstad. ”Erfaringer med bruk av Lego Mindstorm Robolab og objektorientert programmering i prosjektfaget” HiST/AITeL rapport nr 1. ISBN 82-7877-100-6

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Skundberg, Olav; Klefstad, Bjørn; Hallsteinsen, Øyvind. (2005) Innføring i datakommunikasjon. Gyldendal Akademisk. 2005. ISBN 8205346895.
 • Klefstad, Bjørn; Hansen, Tore Berg; ukjent-for-m009561, ukjent-for-m009561; Sandstrak, Grethe; Meisingseth, Stein. (2004) EUCIP Core Level - Modul Build. 2004. ISBN 8280550100.

Rapport/avhandling