Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Brurok, Berit; Hoel, Yvette. (2016) Treningsøvelser for rullestolbrukere. 2016. ISBN 978-82-93352-98-3.

Del av bok/rapport

  • Baumgart, Julia Kathrin; Brurok, Berit; Sandbakk, Øyvind. (2020) Paraidrett. Idrettsfysioterapeuten. Breddeidrett - toppidrett - aktivitetsmedisin.
  • Brurok, Berit; Baumgart, Julia Kathrin. (2019) Idrett og funksjonshemning. Idrettsvitenskap : perspektiver og praksis.
  • Baumgart, Julia Kathrin; Brurok, Berit; Sandbakk, Øyvind. (2018) Peak oxygen uptake in different upper-body exercise modes. Program book Rehabmove 2018.

Rapport/avhandling

  • Brurok, Berit; Helgerud, Jan; Karlsen, Trine; Hoff, Jan; Hoff, Jan. (2007) VO2peak and Stroke Volume of the heart are enhanced by aerobic high intensity interval hybrid training in Spinal Cord Injured individuals. 2007.

Kompetanseord