Bakgrunn og aktiviteter

Fysioterapeut, uteksaminert ved HIST 1999. Master i helsevitenskap (NTNU) frå 2010.

PhD-student (NTNU; Fysioterapi, Psykologi) frå 2014, med pågåande prosjekt på/med ungdom i forhold til folkehelseparametrar som smerte, stress, oppmerksomt nærver, fysisk form.

Lærar/ lektor ved Program for fysioterapeututdanning (2004-dd) kombinert med med klinisk arbeid ved Melhus Fysioterapiklinikk (2001-dd).

Klinisk og vitskapeleg interesse spesielt for langvarig muskel-/ skjelettproblematikk i kombinasjon med psykologiske, livsstilsrelaterte og kulturavhengige faktorar. Spesielt fokus på barn og unge i eit folkehelseperspektiv.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner