course-details-portlet

TTM4175 - Introduksjon til cybersikkerhet og datakommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Dette er et introduksjonsemne til cybersikkerhet og datakommunikasjon. Emnet har et fokus på praktisk arbeid og generelle ferdigheter, og går gjennom utvalgte temaer rundt cybersikkerhet, nettverk, kommunikasjon og protokoller, bruk av datamaskiner og operativsystemer, applikasjonsutvikling og programmering.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: 1) Grunnleggende kunnskap om nettverksprotokoller på ulike nivåer, for eksempel TCP / IP, HTTP og MQTT. 2) Grunnleggende konsepter innen nettverksstruktur og ruting. 3) Grunnleggende arkitektur til systemer innenfor tingenes internett. 4) Programmering i Python, inkludert tilgang til kommunikasjon og maskinvare. 5) Grunnleggende forståelse av sikkerhetsmekanismer. 6) Grunnleggende forståelse av sårbarheter av et IT system. B. Ferdigheter: 1) Bygge og konfigurere et IP nettverk. 2) Betjening av et operativsystem via kommandolinje. 3) Utvikle applikasjoner i Python, inkludert tilgang til nettverk og maskinvare og bruk av eksterne biblioteker. 4) Bruk av webtjenester via en programmeringsgrensesnitt (API). 5) Utvikle en arkitektur for et enkelt system som inneholder kommunikasjon. 6) Bruk av utviklingsverktøy. 7) Bruk av verktøy innen sikkerhet. C. Generell kompetanse: 1) Finne relevant informasjon på nettet og bruke resurser for utviklere selvstendige. 2) Organisere arbeid i små team. 3) Lære sammen med andre; lære bort og ta imot informasjon. 4) Lære mer om egne måter å lære, og organisere egen læring. 5) Jobbe fokusert på et problem. 6) Reflektere over egen arbeid. 7) Tenke på etiske spørsmål relatert til informasjonssystemer.

De to labdelene i emnet dekker flere bærekraftsmål. Lab rundt etisk hacking gir en introduksjon til informasjonssikkerhet, som er direkte koblet til mål 9.1 i SG9 (Industry, Innovation and Infrastructure) for pålitelig og sikker infrastruktur. Den andre laben, tingenes internett, dekker muliggjørende teknologi som er kritisk for flere bærekraftsmål, og spesielt SG9 (Industry, Innovation and Infrastructure), SG14 (Life on Land) gjennom sensorteknologi. Det har en potensiell innvirkning på SG12 (Ansvarlig forbruk og produksjon) og SG11 (bærekraftige byer og samfunn). Vi diskuterer også etiske dilemmaer ved IoT, som kortlivede produkter og elektronisk avfall, personvernhensyn og sikkerhetsspørsmål.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er organisert i flere enheter som fokuserer på forskjellige problemstillinger. Hver enhet blir undervist med hjelp av team-basert læring og praktisk arbeid. Mye av læring gjennomføres i grupper. Det er obligatorisk oppmøte på forelesninger og lab. For hver enhet blir det gjennomført en test (RAT) og en praktisk arbeid, som danner grunnlag til rapporter. Faget blir karaktersatt til bestått / ikke bestått, basert på de gjennomførte RAT og innlevering av rapportene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Lab: oppmøte (>80%)
 • Tester (RATs): deltakelse (>80%)

Mer om vurdering

Emnet blir vurdert som bestått/ikke bestått, basert på innlevering av en individuell mappe i slutten av semesteret. Mappen består av individuelle refleksjonsnotater og tre labrapporter (Nettverk, Sikkerhet og IoT). Labrapportene skal leveres inn gruppevis underveis i semesteret. Det forventes at labrapportene forbedres etter tilbakemelding før den endelige innleveringen som del av den individuelle mappen. En rapport som ikke er levert i tide regnes som ikke bestått. Fordi rapportene er basert på øvinger i lab og forelesning, er det obligatorisk oppmøte i lab (>80%), og det er obligatorisk å delta i mer enn 80% av testene som gis underveis i forelesning. Nøyaktige krav for den individuelle mappen og krav til rapporter og alle frister for innlevering blir kunngjort ved begynnelsen av semesteret. Hvis mappen ikke blir godkjent er det kontinuasjon allerede i januar i påfølgende semester der en forbedret mappe skal leveres inn. Hvis mappen vurderes til "Ikke bestått" ved kontinuasjon, må emnet tas på nytt i påfølgende studieår.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Cybersikkerhet og datakommunikasjon (MTKOM)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Program/system-utvikling
 • Sikkerhet og pålitelighet
 • Telematikk
 • IKT
 • Informasjonssikkerhet
 • Kommunikasjonsteknologi
 • Sivilingeniør
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU