Bakgrunn og aktiviteter

Øyvind Bakke (1961) er professor ved Institutt for matematiske fag. Han tilhører forskningsgruppen for statistikk. Professor Bakke har en cand.mag. i realfag, en cand.scient. i algebra og en doktorgrad i algebra fra NTNU.

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Fors, Egil Andreas; Bakke, Øyvind; Landmark, Tormod. (2008) Abstracts of the 12th World Congress on Pain: The long-term effect on pain of a guided imagery intervention in a 14 years fibromyalgia cohort. IASP 12 th World Congress of Pain. 2008. ISBN 978-0-931092-74-9.

Rapport/avhandling