Bakgrunn og aktiviteter

Underviser på forkurs for ingeniørutdanning i fagene teknologi og samfunn og kommunikasjon og norsk samt noe på desentralisert yrkesfaglærerutdanning.

Utdanna innenfor samfunnsfag, historie og engelsk, samt mastergrad i nordisk språkvitenskap fra 2012.

Ansatt ved HiST/NTNU siden 2013.

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Myklebust, Astrid; Talmo, Vegard Mjøsund. (2018) Teknologi og samfunn. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 9788215030692.

Del av bok/rapport

  • Talmo, Tord Mjøsund; Myklebust, Astrid; Arnesen, Ketil. (2015) Facing challenges with technology enhanced language learning. ICERI2015 Proceedings. 8th International Conference of Education, Research and Innovation. Seville 16-18 November 2015.
  • Talmo, Tord Mjøsund; Myklebust, Astrid. (2014) Experiences With Utilizing Handheld Devices In Language Classrooms. EDULEARN14 Proceedings 6th International Conference on Education and New Learning Technologies July 7th-9th, 2014 — Barcelona, Spain.