Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsprosjekt

Makkerskap og trivsel. Om sosiale relasjoner, trivsel og frafall i videregående skole. Les mer om prosjektet på Vestre Viken Helseforetak sine nettsider.

Undervisning 

  • PED1002 Pedagogisk psykologi og utviklingspsykologi

  • PED1005 Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode

  • PED3009 Fordypning i forskningsmetode - kvantitativ metode

Utdanning

  • Master i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst

  • Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk