Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning: 

  • PED1002 Pedagogisk psykologi og utviklingspsykologi

  • PED1005 Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode 

  • PED2900 Bacheloroppgave i pedagogikk 

  • PED3613 Læring, motivasjon og sosialt samspill 

  • PED3009 Fordypning i kvantitativ forskningsmetode

 

Doktoravhandling

Influence of the Psychosocial School Environment on Adolescents’ Mental Health, Wellbeing, and Loneliness: Impact of a Psychosocial School Programme and Other Factors

I ph.d.-prosjektet undersøkte jeg virkningen av VIP-makkerskap, som er et psykisk helsefremmende og forebyggende tiltak for elever i videregående skole. I prosjektet undersøktes også andre faktorer i det psykososiale skolemiljøet som kan fremme trivsel og en god psykisk helse blant elever. 

 

Forskergrupper

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Morin, Astrid Hoås. (2022) Perspektiver på motivasjon. Grunnbok i pedagogisk psykologi.

Rapport/avhandling

Andre

  • Morin, Astrid Hoås. (2019) Evaluering av VIP-Makkerskap. VIP-konferansen . Vestre Viken Helseforetak; Sandvika. 2019-06-14.
  • Morin, Astrid Hoås. (2019) The VIP Partnership Programme in Norwegian Schools - An Assessment of Intervention Effects. ENSEC Conference 2019 . ELTE Faculty of Education and Psychology; Budapest. 2019-08-29 - 2019-08-31.