Bakgrunn og aktiviteter

Arild Blekesaune er dr.polit. i sosiologi, og er ansatt som professor i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Han underviser hovedsakelig i bruk av statistiske analysemetoder, og har vid erfaring med innsamling, tilrettelegging og analyser av ulike survey- og registerdata. Blekesaune har hovedsakelig publisert vitenskapelige artikler innenfor områdene velferds-, rural-, og agrarsosiologi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Blekesaune, Arild; Bjørkhaug, Hilde. (2015) Spatial diffusion of innovation. AGRISPACE: Background, concepts and frameworks.
 • Blekesaune, Arild; Brandth, Berit; Haugen, Marit S.. (2012) Endringer i nordmenns bruk av gårdsturisme. Turisme i distriktene.
 • Forbord, Magnar; Frisvoll, Svein Johan; Blekesaune, Arild. (2012) Turisters forbruk av lokal mat - noen sammenhenger og implikasjoner. Turisme i distriktene.
 • Rønningen, Katrina; Blekesaune, Arild. (2011) Redd for rovdyr? Jakten på rovdyrkonfliktens materielle virkelighet. Rurale brytninger.

Rapport/avhandling

 • Blekesaune, Arild. (1996) Family farming in Norway : an analysis of structural changes within farm households between 1975 and 1990. 1996. Avhandling til graden dr.polit. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (6).

Andre

 • Elvestad, Eiri; Aalberg, Toril; Blekesaune, Arild. (2015) Changing TV-Consumption, Changing Political Interest? Estimating short and long term effects using a pseudo panel approach covering 35 European countries from 2002 – 2012. THE 65TH ICA ANNUAL CONFERENCE . ICA; San Juan, Puerto Rico. 2015-05-21 - 2015-05-25.
 • Elvestad, Eiri; Blekesaune, Arild; Aalberg, Toril. (2014) The Polarized News Audience? A Longitudinal Study of News-Seekers and News-Avoiders in Europe. APSA2014 . APSA; Washington, DC. 2014-08-28 - 2014-08-31.
 • Aalberg, Toril; Blekesaune, Arild; Elvestad, Eiri. (2013) Media Choice and Informed Democracy: Toward Increasing News Consumption Gaps in Europe?. "Challenging Communication Research", ICA 63rd Annual Conference . International Communication Association (ICA); London. 2013-06-17 - 2013-06-21.
 • Aalberg, Toril; Blekesaune, Arild; Elvestad, Eiri. (2013) Media choice and informed democracy. Towards increasing news consumption gaps in Europe. American Sociolological Association . ASA; New York. 2013-08-10 - 2013-08-13.
 • Bjørkhaug, Hilde; Blekesaune, Arild. (2013) Local communities and agriculture - effects of structural change?. Expert on Structural Change Workshop . University of Bonn; Bonn. 2013-09-18 - 2013-09-20.
 • Blekesaune, Arild. (2013) Endringer i nordmenns holdninger til rovdyr?. Vinterseminar 2013 . Norsk sosiologforening; Skeikampen, Gausdal. 2013-01-25 - 2013-01-27.
 • Aalberg, Toril; Blekesaune, Arild; Elvestad, Eiri. (2012) Media choice and informed democracy : an empirical study of increasing information gaps in Europe. American Political Science Association 108th Annual Meeting (APSA 2012) . APSA; New Orleans. 2012-08-30 - 2012-09-02.
 • Almås, Reidar; Blekesaune, Arild. (2012) Economic and social inequality between urban and rural areas in Europe. the XIII World Congress of Rural Sociology . IRSA; Lisboa. 2012-07-29 - 2012-08-04.