course-details-portlet

SOS8003 - Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter anvendt statistisk dataanalyse med både kontinuerlige variabler og kategorivariabler. Hovedvekten legges på hvordan vanlig (OLS) regresjon kan brukes til å analysere både lineære og kurvelineære sammenhenger mellom en eller flere kontinuerlige avhengige variabler (Y) og et sett forklaringsvariabler (X). Det vil også bli gitt innføring i logistisk regresjon og andre teknikker beregnet på analyser der Y er en kategorivariabel. Det blir lagt vekt på metoder for å teste om modellforutsetningene er troverdige.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studenten skal:
- kunne lese samfunnsvitenskaplig faglitteratur der regresjonsmodeller benyttes med kritisk innsikt i sammenhengen mellom modellforutsetninger og analyseresultater.

Ferdighetsmål – studenten skal:
- kunne gjennomføre enkle analyser ved hjelp av de analysemodellene det undervises i.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminar/øvinger tilsvarende 6 timer pr. uke.

Vurderingsform: Oppgave/Paper

Forkunnskapskrav

15 studiepoeng kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode

Kursmateriell

Foreligger ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS3003 10.0 01.09.2010
SOS3005 7.5 01.09.2011
IDR3024 10.0 01.09.2011
SOS3010 7.5 01.09.2011
SVSOS316 10.0 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU