Bakgrunn og aktiviteter

Bachelorgrad i kjemiteknikk (Trondheim Ingeniørhøgskole, 1990). Mange års arbeidserfaring fra akkrediterte analyselaboratorier, deriblant ved Næringsmiddelkontrollen. Analyseerfaring først og fremst med uorganisk instrumentell analyse av vann, avløpsvann, jord, plantesaft og div. næringsmidler.

Har vært ansatt siden 2008 som avdelingsingeniør ved bachelorutdanningen i matteknologi (tidl. HiST).

Fagfelt/ arbeidsområde

 • Koordinering av timeplan for laboratoriekurs
 • Sikkerhetsopplæring av nye studenter
 • Undervisning i laboratoriekurs; generell kjemi, biokjemi med bioteknologi, matteknologi og matkjemi
 • Bestillerfunksjon
 • Kjemikalieansvarlig
 • Rekruttering av studenter, ansvarlig for praktiske aktiviteter på stands

Erfaring

 • Instrumentelle analysemetoder, f eks AAS, ICP, FIA
 • Kvalitetssikring på lab, god kjennskap til akkrediteringskrav
 • Jordanalyser (jordartsbestemmelse, sikting, AL- ekstraksjon med etterfølgende bestemmelse av bl a  fosfor, kalium mm)
 • Næringsmiddelanalyser (Soxtec fettanalyse, Kjeldahl protein)
 • Offentlig saksbehandling (inspeksjon av overnattingssteder, frisører mm)