FANT - Forskergruppe for andre- og tredjespråk

FANT - Forskergruppe for andre- og tredjespråk

Forskergruppa FANT består av tre forskere som har avlagt ph.d.-grad innen andre- og/eller tredjespråkstilegning i henholdsvis norsk, engelsk og fransk. Vi har kompetanse på tilegnelse av andrespråk/tredjespråk hos både barn og voksne, og på fremmedspråktilegning både i (immersjon) og utenfor målspråksområdet.

Forskergruppa er i gang med et større prosjekt der vi gjennom bruk av eksperimentelle metoder undersøker tredjespråkstilegning av syntaktisk struktur og ordstilling.

Medlemmene i FANT er også medlemmer i forskergruppen AcqVA, og alle er tilknyttet formidlingstjenesten Flere språk til Flere Trondheim.


Tidligere aktiviteteter FANT

Tidligere aktiviteteter

22.-23. oktober 2019: 

Workshop on V2 and related phenomena in acquisition, variation, and attrition

24.-26. september 2018:

The study of second and third language learning in the Scandinavian context. Phd-kurs arranger av forskergruppemedlemmene.

18.-20. september 2017: 

The importance of the input in additional language acquisition. Phd-kurs arrangert av forskergruppemedlemmene.


Bilde FANT på tur

FANT-gjengen på tur