FANT - Forskergruppe for andre- og tredjespråk

Forskergruppen FANT består av tre forskere som i løpet av de siste tre årene har avlagt ph.d.-grad innen andre- og/eller tredjespråkstilegning i henholdsvis norsk, engelsk og fransk. Vi har kompetanse på tilegnelse av andrespråk/tredjespråk hos både barn og voksne, og på fremmedspråktilegning både i (immersjon) og utenfor målspråksområdet.

Forskergruppa er i ferd med å utvikle et felles forskningsprosjekt der vi gjennom bruk av eksperimentelle metoder skal undersøke tredjespråkstilegning av syntaktisk struktur og ordstilling.

Medlemmene i FANT er også medlemmer i forskergruppen AcqVA, og alle er tilknyttet formidlingstjenesten Flere språk til Flere Trondheim.


Kontakt oss

Guro Busterud, koordinator

Aktiviteteter

18.-20. september 2017

The importance of the input in additional language acquisition.
Phd-kurs arrangert av forskergruppemedlemmene.