Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

 • Nørgaard, Anne Engelst. (2020) Revolution, Program: Kraniebrud. Radio4 [Radio]. 2020-05-27.

2019

2018

 • Nørgaard, Anne Engelst. (2018) A Battle for Democracy. The Concept of Democracy in the Constitutional Struggle, Denmark 1848–1849. Archiv für Sozialgeschichte.
 • Nørgaard, Anne Engelst. (2018) Grundlovskampen, demokrati og stemmeret, 1848-1849. danmarkshistorien.dk.
 • Nørgaard, Anne Engelst. (2018) Historiekanon 17: Grundloven 1849. Faktalink.dk. 2018.

2017

 • Nørgaard, Anne Engelst. (2017) Demokratiet og kampen om junigrundloven. En undersøgelse af demokratibegrebet i den danske grundlovskamp 1848-49. 2017.
 • Nørgaard, Anne Engelst. (2017) Tidlige danske demokrater ønskede en stærk konge. videnskab.dk.

2016

2015

 • Nørgaard, Anne Engelst. (2015) Den almindelige stemmeret, 1848-. danmarkshistorien.dk.
 • Nørgaard, Anne Engelst. (2015) Indførelse af almindelig værnepligt, 1848-49. danmarkshistorien.dk.
 • Nørgaard, Anne Engelst. (2015) Nu kommer Bonden - Bondepolitik mellem social bevægelse og parlamentarisk politik i 1848. Slagmark.
 • Nørgaard, Anne Engelst. (2015) Valget til Den Grundlovgivende Rigsforsamling, 5. oktober 1848. danmarkshistorien.dk.
 • Nørgaard, Anne Engelst; Risager, Bjarke; Fabian, Louise. (2015) Protestens taktikker, traditioner og teorier - redaktionelt forord. Slagmark.
 • Nørgaard, Anne Engelst; Risager, Bjarke; Fabian, Louise. (2015) Sociale bevægelser og politisk protest. 2015. ISBN 978-87-91041-91-4. Slagmark (71).

2014