Anita Brækken

Rådgiver (virksomhetsstyring ved instituttet) Institutt for lærerutdanning
73559396 93265763
Rotvoll Bygg A, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder ved Institutt for lærerutdanning

  • Lederstøtte, utredning, overordnet koordinering og forvaltning, innenfor delområder av instituttets virksomhetsstyring

Styrer, råd, arbeidsgrupper og utvalg

  • Styremedlem Parat NTNU
  • Ansattrepresentant i utredningsgruppe (nivå 2) delprosjekt for ny administrativ organisering fra 2017
  • Ansattrepresentant for HiST i prosjektgruppa ifm fusjonen
  • Hovedtillitsvalgt for YS-S HiST (tom 2015)
  • Vararepresentant for tekn/adm ansatte i HiST høgskolestyre (tom 2015)

Bakgrunn

  • Tverrfaglig bachelor med fordypning i EU prosjektledelse og økonomiske fag fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold
  • Pågående MPA master of public administration fra NTNU Handelshøyskolen i Trondheim