course-details-portlet

IT6206 - Grunnleggende programmering med Python

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet tar for seg følgende temaer:

 1. Grunnleggende om datamaskiners oppbygging, introduksjon til programmering og algoritmisk tenkning.
 2. Prosedyreorientert programmering: Variabler og datatyper. Input og output. Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, og repetisjon. Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner og moduler. Datastrukturer: Lister, tabeller, tekststrenger, mengder, tupler og poster (dictionary). Filbehandling, persistent lagring av informasjon, og unntak (exception).
 3. Introduksjon til objekt orientert programmering: Konsepter, bruk av objektorienterte biblioteker
 4. Representasjon av tall, enkel prosessering og visualisering av måledata og iterativ løsning av enkle ligninger. Python brukes som programmeringsomgivelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Deltakeren skal

 • ha grunnleggende kunnskap om konstruksjoner og strukturer i moderne programmering, •
 • har grunnleggende innsikt i teknikk og metoder for utprøving og feilfinning i korte, enkle programmer

Ferdigheter

Deltakeren •

 • kan utvikle og prøve ut enkle programmer • installere og bruke et programmeringsverktøy •
 • kan bruke biblioteker for prosessering og visualisering av data.

Generell kompetanse

Deltakeren kan •

 • diskutere, beskrive og evaluere enkle løsninger, •
 • vise grunnleggende digital kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er nettbasert (ingen samlinger) og består av obligatoriske øvinger og forelesninger i form av webinarer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før vurdering kan gjennomføres.

Obligatorisk arbeidskrav inneholder:

 • Alle programmeringsøvinger må være godkjente.

Vurderingen består av:

 • Mini-prosjekt (bestått/ikke bestått)

Gjentak ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Enkeltemner IT IE/IDI (ITIDIEVU)

Kursmateriell

"Starting out With Python, Global Edition", 4.utgave (2018) av Tony Gaddis. ISBN er 9781292225753

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Program/system-utvikling
 • Databehandling
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU