Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/arbeidsområde

 • Elektronenmikroskopi, spesielt transmisjonseleketronenmikroskopi (TEM)
 • Elektrondiffraksjon
 • Avansert TEM dataprosessering
 • Fokusert ion strål (FIB)
 • Analytisk elektronmikroskopi: EDS og EELS

 

 • Faststofffysikk generelt
 • Nanoteknologi og nanomaterialer
 • Halvleder nanowires
 •  

Kurs:

 • TFY4255 Materialfysikk
 • TFY4330 Nanovertøy
 • FY8102 Elektronmikroskopi og diffraksjon

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner