Bakgrunn og aktiviteter

Medisinsk mikrobiolog med virologi som hovedinteresse.

Arbeider også som overlege ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs Hospital.

Forsker på virale luftveisinfeksjoner spesielt hos barn.

Hovedfokus for forskningen er genteknologisk diagostikk av virale luftveisinfeksjoner, luftveisinfeksjoners epidemiologi og symptomatologi samt kausalitetsspørsmål knyttet til nyoppdagede virus.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Christensen, Andreas. (2019) Luftveisinfeksjoner. Medisinsk mikrobiologi.
  • Christensen, Andreas. (2019) Parvovirus. Medisinsk mikrobiologi.

Rapport/avhandling

  • Christensen, Andreas; Kommedal, Øyvind; Tylden, Garth Daryl; Rykkvin, Rikard. (2018) Kvalitetssikring av genteknologiske metoder. 2018. ISBN 978-82-8082-950-4.