Møt NTNU i Ålesund

Gruppe av studenter

Vi tar gjerne imot besøk av elevgrupper og skoleklasser 

Ønsker dere komme på besøk og lære mer om studietilbudet ved NTNU og ved NTNU i Ålesund? Ta kontakt så avtaler vi et passende tidspunkt. Dere får da omvisning på aktuelle studier og får møte studenter og fagmiljø. 

Faste rekrutteringsarrangement

Gjennom studieåret har vi også flere små og store faste rekrutteringsarrangement der skoleklasser kan komme på besøk. Invitasjon til disse sendes de videregående skolene i området. 

Spørsmål?


Send e-post ved spørsmål: sissel.a.basso@ntnu.no

Studier i Ålesund


Se oversikt over studietilbudet ved NTNU i Ålesund.

Arrangement i Ålesund