Møt NTNU i Ålesund

Møt NTNU i Ålesund

Gruppe av studenter

Besøk 

Ønsker klassen eller elevgruppen å komme på besøk? Vil dere ha besøk i klasserommet? Ta kontakt for treff med studenter og fagmiljø. 

Oversikt over institutt i Ålesund

Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA)
Institutt for biologiske fag i Ålesund (IBA)
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB)
Institutt for IKT og realfag (IIR)
Institutt for internasjonal forretningsdrift (IIF)

Faste rekrutteringsarrangement

Gjennom studieåret har vi faste rekrutteringsarrangement der skoleklasser kan komme på besøk. Invitasjon til disse sendes direkte til skolene i området. 

Innovasjon og grundervirksomhet

Som student i Ålesund blir du en del av Norges mest næringsnære campus, der innovasjon og gründervirksomhet er en sentral del av studiehverdagen.

Les mer om Ålesund som studentby →  

Mini calevent portlet

Besøksdager Ålesund

Studier i Ålesund


Se oversikt over studietilbudet ved NTNU i Ålesund.

Spørsmål?


Send e-post ved spørsmål: sissel.a.basso@ntnu.no