Avdeling for utdanningskvalitet

Avdeling for utdanningskvalitet

NTNU jobber systematisk med å utvikle kvaliteten i vår utdanning gjennom strategiske satsinger og løpende kvalitetsarbeid. Arbeidet er forankret i NTNUs strategi Kunnskap for en bedre verden. Strategien har som mål at all utdanning skal være preget av kvalitet på et høyt internasjonalt nivå, faglig og pedagogisk.

Kvalitet i utdanning skapes i samspillet mellom studenter og faglærere, og studenter imellom. Utdanningsledelse på alle nivå har som mål å gi best mulige vilkår for dette samspillet og studentenes læring.

Studentmedvirkning og kontakt med samfunns- og arbeidsliv spiller en viktig rolle i det kollektive arbeidet for å utvikle kvaliteten i studietilbudet.