Header

Underviser som planlegger og gjennomfører undervisning


Om seksjon for læringsstøtte


Om Seksjon for læringsstøtte

Seksjon for læringsstøtte er en viktig bidragsyter i å støtte og utvikle undervisningsaktivitet ved NTNU.

Vi er en tverrfaglig stab med kompetanse innen fagfeltene pedagogikk, læringsteknologi, produksjon av digitale læringsressurser og digitale læringsarenaer.

Mer om seksjonen og de ansatte


For deg som underviser


For deg som underviser

Vi hjelper deg med tilrettelegging av undervisning og læringsstøtte.

  • For veiledninger, erfaringsdeling og kurs, besøk nettsiden Læringsstøtte for undervisere. Ressursene er åpne for alle.
     
  • Ønsker du hjelp eller brukerstøtte, kontakt oss via vårt skjema på NTNU Hjelp.

 


Satsingsområder 2021

Aktuelt

 Nytt videostudio i Trondheim - åpnet med en avslutning

Studio Akrinn gjennomførte sin første sending 26. april, og paradoksalt nok ble åpningen markert med en avslutning. Berit Kjelstad gikk over i pensjonistenes rekker etter mange års tjeneste ved NTNU. 

Videostudioet kan benyttes av alle ansatte, ta kontakt med oss gjennom NTNU Hjelp, eller send oss en e-post.Heldigital Læringsfestival 2021

Vår betyr Læringsfestival! Læringsfestivalen 2021 hadde over femti bidrag fra tjue ulike utdanningsinstitusjoner i Norge, og noen i utlandet. Hovedtaler David Boud fra University of Technology Sydney fikk god respons på innlegget sitt om evaluering og tilbakemelding.

Andre temaer var VR-teknologi og podkast i undervisningen, medstudentrespons,  digital eksamen og mye mer. Opptak av innleggene blir tilgjengelige på YouTube. Det ble også servert et morsomt underholdningsbidrag til deltagerne.Ny plattform for erfaringsdeling

Seksjon for læringsstøtte og NTNU Beta har vært pådrivere i opprettelsen av nettforumet Lærende Fellesskap. 

Intensjonen med forumet er at vi skal ha et sted hvor vi NTNUere møtes på tvers av institutter, fakulteter og støtteenheter. Sammen skal vi skape en arena hvor vi bygger relasjoner og samarbeid, hjelper hverandre og hvor vi deler ideer, erfaringer og refleksjoner som redskap for ny praksis.
Sammen skaper vi et lærende fellesskap ved NTNU.Blackboard support

Det er utviklet over 150 såkalte Nano-kurs som viser hvordan Blackboard kan benyttes ved NTNU. Nano-kurs

  • er korte
  • har smalt fokus
  • står på egne bein
  • er søkbare
  • kan benyttes på ulike flater

Innholdet vil noen ganger være av rent teknisk art, mens andre igjen viser eksempler på pedagogisk bruk.

Nano-kursene finner du der du har bruk for dem, i nedre høyre hjørne av Blackboard.

Eksempler på nanoer

For underviser:

Når studentene skal skrive et refleksjonsnotat: Slik kan du bruke bloggverktøyet.

For studentene:

Slik bruker dere Collaborate i gruppearbeidGodt oppmøte på nysatsing

Ved NTNU finnes det utrolig mange dyktige folk og himla mye bra undervisning. Gode idéer og erfaringer blir enda bedre når de deles med andre. 

I løpet av vårsemenesteret 2021 har Seksjon for læringsstøtte hatt fokus på å legge til rette for at NTNUs undervisere kan dele sine erfaringer. Siden januar 2021 har vi hatt 3 Læringstreff og en serie på 4 lunjswebinarer, Lunsj & Lær, hvor tretten NTNU'ere har bidratt til å løfte diskusjoner rundt pedagogikk og teknologi. Temaer som medstudentvurdering og One Note til ulike aspekter av læringsmiljø har stått på programmet. 

Å lære av hverandre og diskutere med kollegaer er noe som mange setter stor pris på og det er en satsing som Seksjon for læringsstøtte kommer til å fortsette med.    

Klikk på lenkene for å se opptakene av vårens Læringstreff og Lunsj & Lær.  Nye verktøy for universell utforming

Det er lovpålagt at alle digitale læringsressurser skal være utformet etter prinsipper om universell utforming. Seksjon for læringsstøtte forvalter NTNUs digitale læringsmiljø og fronter flere hjelpemidler som kan bistå undervisere til å øke tilgjengeligheten av ressursene sine. Microsofts Accessibility suite, Ally og automatisk teksting i Panopto er noen av de nyttigste verktøyene. 

Ally i Blackboard hjelper undervisere å forbedre tilgjengeligheten og gir studenter mulighet til å laste ned ressurser i ulike formater. I året 2020/2021 har studenter lastet ned over 60 000 ressurser fra 3 800 emner i ulike formater!  

Les mer om hvordan du kan gjøre dine ressurser mer universell utformet på innsida.  

Du kan også ta en titt på informasjonsfilmen Ally for undervisereÅpne nettkurs på Digit

Vi gir støtte til utvikling av nettkurs. Det innebærer pedagogisk rådgivning og veiledning, produksjon av video og læringsressurser, samt rådgivning og veiledning om dette.
 
De åpne nettkursene kan gjennomføres av både interne (studenter og ansatte) og eksterne kursdeltakere. Digit utsteder kompetansebevis etter fullført kurs. I noen kurs er det også mulig å
 ta eksamen med studiepoeng (videreutdanning).
 
Digit er NTNUs plattform for åpne nettkurs. Plattformen er i en pilotfase. Den baseres på Open edX og driftes sammen med Unit.Flere nyheter kommer til høsten!

 Flere nyheter kommer til høsten!