Header

Underviser som planlegger og gjennomfører undervisning


Om seksjon for læringsstøtte


Om Seksjon for læringsstøtte

Seksjon for læringsstøtte er en viktig bidragsyter i å støtte og utvikle undervisningsaktivitet ved NTNU.

Vi er en tverrfaglig stab med kompetanse innen fagfeltene pedagogikk, læringsteknologi, produksjon av digitale læringsressurser og digitale læringsarenaer.

Mer om seksjonen og de ansatte


For deg som underviser


For deg som underviser

Vi hjelper deg med tilrettelegging av undervisning og læringsstøtte.

  • For veiledninger, erfaringsdeling og kurs, besøk nettsiden Læringsstøtte for undervisere. Ressursene er åpne for alle.
     
  • Ønsker du hjelp eller brukerstøtte, kontakt oss via vårt skjema på NTNU Hjelp.