Header

Underviser som planlegger og gjennomfører undervisning


Gammel nettside

Obs! Avdeling for utdanningskvalitet, avdeling for studenttjenester og avdeling for studieadministrasjon er slått sammen til en ny avdeling: avdeling for utdanning. De tidligere avdelingenes og tilhørende seksjoners nettsider vil snart bli tatt ned.

Se seksjon for læringsstøtte og digitale tjenester sine nye nettsider under avdeling for utdanning:

Seksjon for læringsstøtte og digitale tjenester

Om seksjon for læringsstøtte


Om Seksjon for læringsstøtte

Seksjon for læringsstøtte er en viktig bidragsyter i å støtte og utvikle undervisningsaktivitet ved NTNU.

Vi er en tverrfaglig stab med kompetanse innen fagfeltene pedagogikk, læringsteknologi, produksjon av digitale læringsressurser og digitale læringsarenaer.

Mer om seksjonen


For deg som underviser


For deg som underviser

Vi hjelper deg med tilrettelegging av undervisning og læringsstøtte.