Seksjon for etter- og videreutdanning


Seksjon for etter- og videreutdanning har to arbeidsfelt:

  • NTNU VIDERE: Bistår fagmiljøene med utvikling, markedsføring og praktisk gjennomføring av etter- og videreutdanning.
  • NTNU konferanser: Bistår NTNUs fagmiljø og andre med prosjektledelse og praktisk gjennomføring av konferanser.

Seksjonen tilhører Avdeling for utdanningskvalitet.


Ansatte ved seksjonen

Kontakt

E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 66 43
Postadresse: 7491 Trondheim
Besøksadresse: Høgskoleveien 12 (det tidligere Statsarkivet)


Map by MazeMap