Seksjon for etter- og videreutdanning


Gruppebilde av ansatte i seksjonen

Seksjon for etter- og videreutdanning tilhører Avdeling for utdanningskvalitet og har 29 ansatte

Vi bistår fagmiljøer

med å utvikle, markedsføre og administrere etter- og videreutdanningstilbud under samlebetegnelsen NTNU VIDERE. Les om innmelding av etter- og videreutdanning på Innsida.

Vi bistår arbeidslivet

ved å koble behov med fagekspertise, utvikle nye etter- og videreutdanningstilbud og utforske nye leveranseformer. 

Vi bistår med konferanser

Vi bistår NTNUs fagmiljøer og samarbeidspartnere med planlegging, rådgivning samt administrativ og praktisk gjennomføring av konferanser. Les om våre konferansetjenester (NTNU konferanser)

Kontakt:

E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 66 43
Postadresse: 7491 Trondheim
Besøksadresse: Høgskoleveien 12 (det tidligere Statsarkivet)
Se ansatte

Kart

Nettsider:

NTNU VIDERE

  • Presentasjon av hele vårt tilbud av videreutdanning og deltidsstudier

NTNU konferanser

  • Første stopp for deg som skal arrangere konferanse

Viderebloggen.no

  • I dybden om livet som videreutdanningsstudent og utvalgte studietilbud

Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning