Seksjon for etter- og videreutdanning


Hovedbilde

Seksjon for etter- og videreutdanning tilhører Avdeling for utdanningskvalitet og har 29 ansatte

Vi bistår fagmiljøer

med å utvikle, markedsføre og administrere etter- og videreutdanningstilbud under samlebetegnelsen NTNU VIDERE. Les om innmelding av etter- og videreutdanning på Innsida.

Vi bistår arbeidslivet

ved å koble behov med fagekspertise, utvikle nye etter- og videreutdanningstilbud og utforske nye leveranseformer. 

Vi bistår med konferanser

NTNU konferanser bistår NTNUs fagmiljø så vel som eksterne aktører med både prosjektledelse og praktisk gjennomføring av konferanser. Les mer om våre konferansetjenester

Kontakt:

E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 66 43
Postadresse: 7491 Trondheim
Besøksadresse: Høgskoleveien 12 (det tidligere Statsarkivet)
Se ansatte

Våre nettsider:

NTNU VIDERE

  • Presentasjon av hele vårt tilbud av videreutdanning og deltidsstudier

NTNU konferanser

  • Første stopp for deg som skal arrangere konferanse

Viderebloggen.no

  • I dybden om livet som videreutdanningsstudent og utvalgte studietilbud