Utlysninger utdanningskvalitet

Utlysninger utdanningskvalitet

 

Her finner dere oversikt over interne og eksterne støtteordninger til utvikling av utdanningskvalitet i emner og studieprogram, og internt støtteapparat ved NTNU. Dere kan også finne oversikt over og inspirasjon fra tidligere prosjekt som har mottatt utviklingsmidler. 

Mini calevent portlet

Utlysninger

Utviklingsprosjekter

Utviklingsprosjekter

Flere fagmiljø ved NTNU har mottatt eksterne og interne midler til utvikling av utdanningen.

Ideer og inspirasjon til utviklingsprosjekter fra NTNU Toppundervisning

Støtteenheter

Støtteenheter

NTNU sine støtteenheter kan bistå fagmiljø i arbeidet med utviklingsprosjekt.

Seksjon for læringsstøtte

Seksjon for etter- og videreutdanning

I tillegg finnes det støtteenheter ved fakultetene SEED (IE, IV og NV), PLUS (MH) og BLINK (HF og SU) som kan kontaktes.