Om seksjonen

Om seksjonen

Seksjon for læringsstøtte er en del av Avdeling for utdanningskvalitet som ligger under prorektor for utdanning

Vi bidrar til økt utdanningskvalitet gjennom å støtte NTNU i utviklingen av varierte og studentaktive undervisnings-, lærings- og vurderingsformer. Vi jobber også målrettet med bedre koordinering av NTNUs støtteenheter for å gi våre undervisere og fagmiljøer i alle tre campusbyer et likeverdig og helhetlig tilbud. 

Seksjon for læringsstøtte består av en tverrfaglig stab med kompetanse blant 
annet innen  fagfeltene pedagogikk, læringsteknologi, produksjon av digitale læringsobjekter, og digitale læringsarenaer.

Vi har en utprøvende, nyskapende og bevisst tilnærming til (utviklingen av) våre tjenester, som er tilpasset behovet til våre målgrupper. Ved å legge til rette for faglige møteplasser, som Læringsfestivalen og Webinarfestivalen, ønsker vi også å engasjere og inspirere til deling på tvers i sektoren innen utdanningsområdet.

Årsrapporter


Kontakt oss

Kontakt oss

Ansatte og studenter ved NTNU: NTNU Hjelp
Eksterne henvendelser: Send oss e-post

 

Avdeling Trondheim

Postadresse: NTNU, 7491 Trondheim
Varelevering: Gunnerus gt 1 - varemottak, 7012 Trondheim
Besøksadresse: Sverres gt 12, 7012 Trondheim


Map by MazeMap

Avdeling Ålesund

Postadresse: Postboks 1517, 6025 Ålesund
Besøksadresse: Larsgårdsvegen 2, 6009 Ålesund


Map by MazeMap

 

Avdeling Gjøvik

Postadresse: Postboks 191, 2802 Gjøvik
Besøksadresse: Teknologivegen 22, 2815 Gjøvik


Map by MazeMap


person-portlet

Seksjonsleder

Morten Sørlie
Seksjonssjef
morten.sorlie@ntnu.no
73412135
92414223

Ansattliste

Seksjon for læringsstøtte