top

Læringsfestivalen 2020

Hva har du lært i år?

Læringsfestivalen arrangerer rundebord
2., 5. og 9. Juni 2020

Se program for rundebord >>

TEMAER I ÅR

  • studentaktiv læring
  • læringsarenaer
  • vurdering
  • læring og teknologi
 
 

Læringsfestivalen

Læringsfestivalen 2020 blir digital

På grunn av Covid-19 kan vi ikke møtes fysisk i år – men vi fikk et plaster på såret med digital konferanse 4. og 5. mai. Nå fortsetter vi med rundebord på nett den 2., 5. og 9. mai.

se program for rundebord >>

Læringsfestivalen 2020

Læringsfestivalens skal inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring i universitets- og høyskolesektoren.

Læringsfestivalen er en møteplass der undervisere og engasjerte i utdanning møtes og utveksler kunnskap, erfaringer og forskningsresultater. På Læringsfestivalen kan du inspirere og bli inspirert gjennom å dele og ta del i nye spennende tilnærminger. Her kan du også knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid.

 

 

Målgrupper for konferansen

Læringsfestivalens målgrupper er alle som er engasjert i høyere utdanning, slik som studenter, vitenskapelige ansatte, ansatte innenfor det administrative, tekniske og pedagogiske støtteapparatet, ansatte innenfor utdanningsledelse; dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, studieveiledere, studenter og utdanningenes øvrige interessenter; ansatte i videregående opplæring, arbeidsliv og andre.

Proceedings fra Læringsfestivalen

Her finner du hele 13 artikler fra 26 bidragsytere.
Les det her, mens du venter på Læringsfestivalen

Læring om læring utgave 4 forside

I de tidligere utgavene finner du proceedings fra 2017, 2018 og 2019: Se arkiv >>

videoikonVideo fra Læringsfestivalen 2019

Her kan du se opptak fra noen av foredragene på Læringsfestivalen 2019:

Videostreaming mandag | Videostreaming tirsdag


dato

2., 5. og 9. juni 2020

Social buttons

Abonner på vårt nyhetsbrev
og følg oss i sosiale media

nyhetsbrev ikon twitter ikon facebook ikon
 

Arrangører

Arrangører:

NTNU - Kunnskap for en bedre verden DIKU