Velkommen til Læringsfestivalen

- en nasjonal konferanse for universitets- og høyskolesektoren.

 

Bilder av Realfagbygget og NTNU Campus Gløshaugen

Programmet er sluppet!

Sjekk ut de ulike dagene her: torsdag 3. mai - fredag 4. mai

Læringsfestivalen

Læringsfestivalen skal inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring i universitets- og høyskolesektoren. Læringsfestivalen er en møteplass der studenter, undervisere og engasjerte i undervisning møtes og utveksler kunnskap, erfaringer, ideer, visjoner og problemstillinger, og hvor man kan knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid. Vi inviterer også til et spor der forskningsresultater rundt studentaktive læringsformer presenteres.

Årets festival vil ta for seg temaene studentinvolvering, digitalisering, læringsareal, merittering og vurdering.

Målgrupper for konferansen

Læringsfestivalens målgrupper er alle som er engasjert i høyere utdanning, slik som studenter, vitenskapelige ansatte, ansatte innenfor det administrative, tekniske og pedagogiske støtteapparatet, ansatte innenfor utdanningsledelse; dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, studieveiledere, studenter og utdanningenes øvrige interessenter; ansatte i videregående opplæring, arbeidsliv og andre.


Hovedinnledere

Roland Tormey
Roland Tormey
 
Nina Helene Ronæs
Nina Helene Ronæs
 
Lars Ulriksen
Lars Ulriksen
 
 

Les om hovedinnlederne på Læringsfestivalen 2018


Video fra Læringsfestivalen 2017

Videopptak Læringsfestivalen 2017 er publisert på YouTube:


Arrangører:

NTNU - Kunnskap for en bedre verden Norgesuniversitetet


Registrering

Påmeldingen er åpen!

Skal du melde på utstilling?
Utstillerpåmeldingen finner du her!

Tid og sted
Læringsfestivalen 2018 arrangeres 3. og 4. mai 2018 i Realfagbygget på Gløshaugen Campus, NTNU.
Gateadresse: Høgskoleringen 5.
Nyhetsbrev
Lenker

Del denne siden: