Velkommen til Læringsfestivalen

- en nasjonal konferanse for universitets- og høyskolesektoren.

 

Bilder av Realfagbygget og NTNU Campus Gløshaugen

Læringsfestivalen

Læringsfestivalen skal inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring i universitets- og høyskolesektoren. Læringsfestivalen er en møteplass der undervisere og engasjerte i undervisning møtes og utveksler kunnskap, erfaringer, ideer, visjoner og problemstillinger, og hvor man kan knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid. Vi inviterer spesielt til et spor der forskningsresultater rundt studentaktive læringsformer presenteres.

Invitasjon til bidrag

Vi inviterer til å bidra med presentasjon, poster eller rundebordsdiskusjon. Vi tar imot abstracts med ønske om format til og med 2. januar 2018.

Mer om bidrag til konferansen

Målgrupper for konferansen

Læringsfestivalens målgrupper er alle som er engasjert i høyere utdanning, slik som vitenskapelige ansatte, ansatte innenfor det administrative, tekniske og pedagogiske støtteapparatet , ansatte innenfor utdanningsledelse; dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, studieveiledere, studenter og utdanningenes øvrige interessenter; ansatte i videregående opplæring, arbeidsliv og andre.


Video fra Læringsfestivalen 2017

Videopptak Læringsfestivalen 2017 er publisert på YouTube:


Arrangører:

NTNU - Kunnskap for en bedre verden Norgesuniversitetet


Registrering
Påmeldingen åpner 16. februar
Tid og sted
3. - 4. mai 2018 i Realfagbygget på NTNU i Trondheim.
Nyhetsbrev
Lenker

Del denne siden: