top

Læringsfestivalen 2020

Ønsker du utstilling
på Læringsfestivalen?

Les mer om utstilling >>

 
 

Læringsfestivalen

Læringsfestivalen

Læringsfestivalens skal inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring i universitets- og høyskolesektoren.

Læringsfestivalen er en møteplass der undervisere og engasjerte i utdanning møtes og utveksler kunnskap, erfaringer og forskningsresultater. På Læringsfestivalen kan du inspirere og bli inspirert gjennom å dele og ta del i nye spennende tilnærminger. Her kan du også knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid.

Læringsfestivalen 2021

Læringsfestivalen 2021 blir heldigital. Vi vil prøve ut flere nye former for samhandling og nettverksbygging. Slik håper vi at konferansen kan bidra til å utvikle samarbeidet i sektoren videre, mens vi venter på å møtes fysisk igjen.

Tema for læringsfestivalen 2021

Læringsfestivalen handler om studentenes læring og undervisernes erfaring med å undervise. Innenfor dette temaet er vi åpne for å høre hva du kunne tenkt deg til å snakke om. Samtidig lanserer vi noen tanker som du kan la deg inspirere av om du vil.

Det er rimelig å anta at det siste årets erfaringer vil sette preg på Læringsfestivalen 2021, men også andre tema og spørsmål kan være aktuelle:

  • Erfaringer med hybrid undervisning
  • Har du prøvd ut noe som fungerte dårlig og som ble en erfaring du kan dele til skrekk og advarsel?
  • Hva slags teknologier kan gjøre forskningen enklere og bedre? Vi er interessert i samspillet mellom teknologi og forskning, eller teknologistøttet forskning.
  • Hva skjer når underviseren forsvinner ut av bildet og studentene må organisere seg selv, selvorganisert undervisning?
  • Hvordan bygge gode læringsarenaer på tvers av campuser og institusjoner?
  • Vi er nysgjerrige på samspillet mellom teknologi og kunnskapsarbeid, og å få fram et helhetlig blikk på kunnskapsutvikling og læring.

Hva vil DU dele i år?

Sammen vil vi utvikle kunnskapsbasert undervisning, læring og vurdering. Du kan bidra gjennom å dele dine erfaringer, refleksjoner og kunnskaper om studentenes læring og din egen undervisning.

Mer om konferansebidrag

Målgrupper for konferansen

Læringsfestivalens målgrupper er alle som er engasjert i høyere utdanning, slik som studenter, vitenskapelige ansatte, ansatte innenfor det administrative, tekniske og pedagogiske støtteapparatet, ansatte innenfor utdanningsledelse; dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, studieveiledere, studenter og utdanningenes øvrige interessenter; ansatte i videregående opplæring, arbeidsliv og andre.

Artikler fra Læringsfestivalen

Her finner du hele 13 artikler fra 26 bidragsytere.
Les artiklene her >>

Læring om læring utgave 4 forside

I de tidligere utgavene finner du proceedings fra 2017, 2018 og 2019: Se arkiv >>

Tidligere konferanser

Se opptak og presentasjoner fra tidligere konferanser


dato

Neste Læringsfestival: 10.–11. mai 2021

Social buttons

Abonner på vårt nyhetsbrev
og følg oss i sosiale media

nyhetsbrev ikon twitter ikon facebook ikon
 

Arrangører

Arrangører:

NTNU - Kunnskap for en bedre verden DIKU