Velkommen til Læringsfestivalen

- en nasjonal konferanse for universitets- og høyskolesektoren.

 

Bilder av Realfagbygget og NTNU Campus Gløshaugen

Læringsfestivalen 2019

Hvordan skal underviserene lære av hvordan studentene lærer? Gjennom erfarings- og kunnskapsdeling rundt studentaktive læringsformer vil vi utvikle undervisning og utdanning.

Sett av dagene 6. og 7. mai 2019 - Påmeldingen er åpen!

Tema for Læringsfestivalen 2019

  • Studentinvolvering
  • Digitalisering
  • Læringsarenaer
  • Merittering
  • Vurdering
 

Hovedinnledere

Helen Bråten Christian Jørgensen Sian Bayne
 

Les om alle plenum

Læringsfestivalen

Læringsfestivalen skal inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring i universitets- og høyskolesektoren.

Læringsfestivalen er en møteplass der undervisere og engasjerte i undervisning møtes og utveksler kunnskap, erfaringer, ideer, visjoner og problemstillinger, og hvor man kan knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid. Vi inviterer spesielt til et spor der forskningsresultater rundt studentaktive læringsformer presenteres.

Målgrupper for konferansen

Læringsfestivalens målgrupper er alle som er engasjert i høyere utdanning, slik som studenter, vitenskapelige ansatte, ansatte innenfor det administrative, tekniske og pedagogiske støtteapparatet, ansatte innenfor utdanningsledelse; dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, studieveiledere, studenter og utdanningenes øvrige interessenter; ansatte i videregående opplæring, arbeidsliv og andre.


videoikonVideo fra Læringsfestivalen 2018

Videostreaming torsdag | Videostreaming fredag


Arrangører:

NTNU - Kunnskap for en bedre verden DIKU


Registrering

Påmeldingen er åpen!

Skal du melde på utstilling?
Utstillerpåmeldingen finner du her!

Tid og sted
Læringsfestivalen 2019 arrangeres 6. og 7. mai 2019 i Realfagbygget på Gløshaugen Campus, NTNU.
Gateadresse: Høgskoleringen 5.
Nyhetsbrev
Lenker

Del denne siden