Velkommen til Læringsfestivalen

- en nasjonal konferanse for universitets- og høyskolesektoren.

 

Bilder av Realfagbygget og NTNU Campus Gløshaugen
Konferansen arrangeres 3. - 4. mai 2018 i Realfagbygget på NTNU i Trondheim.

 

Takk for i år!

Vi sees på Læringsfestivalen 2018

Læringsfestivalen

Læringsfestivalen skal inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring i universitets- og høyskolesektoren. Læringsfestivalen er en møteplass der undervisere og engasjerte i undervisning møtes og utveksler kunnskap, erfaringer, ideer, visjoner og problemstillinger, og hvor man kan knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid. Vi inviterer spesielt til et spor der forskningsresultater rundt studentaktive læringsformer presenteres.

Målgrupper for konferansen

Læringsfestivalens målgrupper er alle som er engasjert i høyere utdanning, slik som vitenskapelige ansatte, ansatte innenfor det administrative, tekniske og pedagogiske støtteapparatet , ansatte innenfor utdanningsledelse; dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, studieveiledere, studenter og utdanningenes øvrige interessenter; ansatte i videregående opplæring, arbeidsliv og andre.


Video fra Læringsfestivalen 2017

Videopptak Læringsfestivalen 2017 er publisert på YouTube:


Arrangører:

NTNU - Kunnskap for en bedre verden Norgesuniversitetet