Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

Avdelingen ivaretar dokumentasjonsforvaltningen som en fellestjeneste for hele NTNU og har ansvar for systemer, rutiner, opplæring og rådgiving. Effektiv dokumentasjonsforvaltning er viktig i forvaltningen og avdelingen har en sentral rolle i dette arbeidet.

Hvilken dokumentasjon som skal fanges og registeres, og til hvilket formål, er sentralt for dette. Det innebærer å avgjøre krav til bevaring, konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, tidshorisont og hva som skal skje med den når virksomheten ikke lenger har bruk for den.

Kontakt oss

Kontakt oss

 

Eksterne henvendelser: postmottak@ntnu.no


Intern brukerstøtte: NTNU Hjelp

Telefon: 73 55 89 20

Åpent mandag, onsdag og fredag kl. 12.15-14.30, samt tirsdag og torsdag kl. 09.00-11.30.


Her befinner vi oss:
Trondheim - Akrinn
Trondheim - Dora
Gjøvik 
Ålesund