Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

Avdelingen ivaretar dokumentasjonsforvaltningen som en fellestjeneste for hele NTNU og har ansvar for systemer, rutiner, opplæring og rådgiving. Effektiv dokumentasjonsforvaltning er viktig i forvaltningen og avdelingen har en sentral rolle i dette arbeidet.

Hvilken dokumentasjon som skal fanges og registeres, og til hvilket formål, er sentralt for dette. Det innebærer å avgjøre krav til bevaring, konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, tidshorisont og hva som skal skje med den når virksomheten ikke lenger har bruk for den.

Kontakt oss

 

Eksterne henvendelser: postmottak@ntnu.no


Intern brukerstøtte: hjelp@doku.ntnu.no

Telefon: 73 55 89 20

Åpent fra kl. 09.00-11.30 og 12.15-14.30 på hverdager.


Her befinner vi oss:
Trondheim - Dragvoll
Trondheim - Dora
Gjøvik 
Ålesund