Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning 2022

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning (DOKU) forvalter dokumentasjon som en fellestjeneste for hele NTNU. Effektiv dokumentasjonsforvaltning er viktig i offentlig forvaltning og avdelingen har en sentral rolle i dette arbeidet.

DOKU har det overordnede ansvaret for at dokumentasjon som er viktig i saksbehandling, eller som har annen historisk verdi, blir bevart på en god måte på hele NTNU. Spesielt viktig er det at slik dokumentasjon er:

  • Tilgjengelig: Lett å finne, tilfredsstiller krav til innsyn og meroffentlighet

  • Pålitelig: Sikret mot endringer, tilfredsstiller krav til integritet

  • Sikker: Tilfredsstiller krav til konfidensialitet og personvern

Vi har ansvar for NTNUs systemer og rutiner for dokumentasjon, og vi jobber med opplæring, rådgiving og brukerstøtte. I tillegg håndterer vi NTNUs sentrale postmottak.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om dokumentasjon, saksbehandlingsprosesser og arkiv!

Styrende Dokumenter

 

Offentlighet og Innsyn

 

Kontakt oss

Kontakt oss

 

Eksterne henvendelser: postmottak@ntnu.no


Interne henvendelser:

NTNU Hjelp, besvares fortløpende

73 55 89 20, åpen mandag og torsdag kl. 12.15-14.30


Her befinner vi oss:
Trondheim - Akrinn
Trondheim - Dora
Gjøvik 
Ålesund