----------------------------------- Siden er under kontruksjon, knappene vil ikke fungere-----------------------------------

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

Avdelingen ivaretar dokumentasjonsforvaltningen som en fellestjeneste for hele NTNU og har ansvar for systemer, rutiner, opplæring og rådgiving. Effektiv dokumentasjonsforvaltning er viktig i forvaltningen og avdelingen har en sentral rolle i dette arbeidet.


Hva slags dokumentasjon skal fanges og registreres, til hvilket formål, hvilke krav må stilles til bevaring, konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, hvor lenge den skal bevares, og hva skal skje med den når virksomheten ikke lenger har bruk for den, danner grunnlaget for alle aspekt ved dokumentasjonsforvaltningen

Kontakt oss

 

Eksterne henvendelser: postmottak@ntnu.no


Intern brukerstøtte: hjelp@doku.ntnu.no

Telefon: 73 55 89 20


Her befinner vi oss:
Trondheim - Dragvoll
Trondheim - Dora
Gjøvik 
Ålesund