Arena for eHelse ved NTNU i Ålesund

Arena for eHelse ved NTNU i Ålesund

stand med simulatordukke

Teknologi og digitalisering endrer dagens helsevesen på mange måter. Noen av disse endringene er planlagte, mens andre er uforutsette. En av de store utfordringene samfunnet vårt står ovenfor de neste årene er å utnytte muliggjørende teknologi og digitalisering for å bygge effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet, som er trygge for brukerne.

Ved NTNU i Ålesund samarbeider Institutt for helsevitenskapInstitutt for IKT og realfag, og Institutt for biologiske fag om å løse problemstillinger knyttet til eHelse. Målet vårt er å utvikle innovative og bærekraftige løsninger, tilpasset brukernes behov gjennom samarbeid på tvers av sektorer, aktører og fagdisipliner.

FoU

FoU

person på scene

 

Senteraktiviteter

Aktører