Helseinformatikk

Erfaringsbasert masterprogram

– Kurskalender

Nettsidene for vårens kurs vil være klare i slutten av oktober / begynnelsen av november. Søknadsfrist 1. desember.
Helseinformatikk introduksjonskurs 15.12.2016 30.01.2017 IT6101 7,5
Biologi og sykdomslære for informatikere 15.12.2016 02.02.2017 MDV6101 7,5
Databaseteknikk for helsearbeidere 15.12.2016 02.02.2017 IT6104 7,5
Brukersentrert systemutvikling 15.12.2016 06.02.2017 IT6121 10
Medisin og samfunn 15.12.2016 09.02.2017 MDV6124 5
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 10.08.2017 04.09.2017 IT6103 7,5
Programmering for helsearbeidere 10.08.2017 07.09.2017 IT6102 7,5
Medisin og helsetjeneste for informatikere 10.08.2017 07.09.2017 MDV6102 7,5
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 10.08.2017 11.09.2017 IT6122 10
Oppgavemetode i helseinformatikk 10.08.2017 14.09.2017 MDV6120 5
Masteroppgave i helseinformatikk 01.12.2017 31.01.2018 IT/MDV6191 30