Kontaktinformasjon Psykologisk institutt

Telefon:           Faks:
73591960       73591920
Epost:
psykologi@svt.ntnu.no
Hjemmeside:
www.ntnu.no/psykologi
Åpningstider:
0830-1130 og 1230-1400
Besøksadresse:
  • Bygg 12, Nivå 5
  • Psykologisk institutt
  • Dragvoll
Postadresse:
  • Psykologisk institutt
  • NTNU
  • 7491 Trondheim
Studietilbud ved Psykologisk institutt

Psykologi

Hva er psykologi?
Psykologi omhandler studiet av adferd og opplevelse hos mennesker og dyr, hvor egenskapene ved disse søkes forklart gjennom teorier basert på observasjon og måling. Ved Psykologisk institutt er forskning og undervisning i faget bygget opp med hovedvekt på fem ulike perspektiver (basaldisipliner): biologisk psykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og utviklingspsykologi.

Disse områdene definerer psykologien som akademisk disiplin. De danner basis for alle studieprogrammene instituttet tilbyr, og er også utgangspunkt for differensiering i studiene utover i de ulike studieforløpene.
Anvendte områder det jobbes innenfor på instituttet er helsepsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, samfunnspsykologi, risikoforskning og klinisk psykologi.

Har du interesse for psykologi og ønsker å studere i Trondheim? Vi tilbyr idag følgende studier:
Årsstudium i psykologi
Bachelorprogrammet i psykologi
Psykologutdanningen
Master i psykologi, studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi (fra høsten 2012)
Master i psykologi, studieretning læring - hjerne, atferd, omgivelser (fra høsten 2012)
Ph.d.-studiet i psykologi 

Se også Studiehåndboka for 2013-2014

Hvorfor studere psykologi?
Å studere psykologi er egnet for de som er interessert i menneskesinnet, både på individnivå og i samspill med andre mennesker. Studier i psykologi gir grunnlag for å forstå hvorfor mennesker handler som de gjør. Med utdanning i psykologi er man kvalifisert for et bredt spekter av arbeidsoppgaver innen privat og offentlig sektor. Sammen med en bachelorgrad med fordypning i psykologi fører masterstudiet fram til graden master i psykologi. Profesjonsstudiet i psykologi fører frem til tittelen psykolog som gir grunnlag for autorisasjon til å drive klinisk virksomhet.

Aktuelt

>
Instituttets doktorgradsemner: Emnene PSY8003, PSY8005 og PSY8006 undervises våren 2014. Les mer om hvilke emner som tilbys og søknadsfrister her.
 
>Psykologisk institutt tilbyr etter- og videreutdanningskurs denne våren; 

Introduksjon til strukturlikningsmodellering. Les mer om kurset her.


>Skikkethet i Psykologutdanningen - Les mer her
 
>Forespørsel om å delta i forskningsprosjekt: Forskere ved instituttet ønsker å komme i kontakt med vordende eller nybakte foreldre med barn under ett år som kan delta i ett eller flere forskningsprosjekt. Forsøkene barna deltar i går ut på å betrakte barns naturlige oppførsel i hverdagslig aktivitet, og barna pleier å synes det er moro å være med.
Les mer om forskningsprosjektet.
Påmeldingsskjema finner du her.
 
>Følg instituttet på tvitter

>Psykologisk poliklinikk Voksne - Informasjonsbrosjyre
Ledig behandlingstilbud våren 2014. Les mer her

>Psykologisk poliklinikk Barn og unge - Informasjonsbrosjyre og
Henvisningsskjema

> Psykologisk tidsskrift - PT

 

Psykologisk institutt