Kontaktinformasjon Psykologisk institutt

Telefon:           Faks:
73591960       73591920
Epost:
psykologi@svt.ntnu.no
Hjemmeside:
www.ntnu.no/psykologi
Åpningstider:
0830-1130 og 1230-1400
Besøksadresse:
  • Bygg 12, Nivå 5
  • Psykologisk institutt
  • Dragvoll
Postadresse:
  • Psykologisk institutt
  • NTNU
  • 7491 Trondheim
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Psykologi

- Studietilbud ved Psykologisk institutt

Har du interesse for psykologi og ønsker å studere i Trondheim? Vi tilbyr idag følgende studier:

Årsstudium i psykologi
Bachelorprogrammet i psykologi
Psykologutdanningen
Master i psykologi, studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi
Master i psykologi, studieretning læring - hjerne, atferd, omgivelser
Ph.d.-studiet i psykologi 

Se også Studiehåndboka for 2014-2015

Hva er psykologi?

Psykologi omhandler studiet av adferd og opplevelse hos mennesker og dyr, hvor egenskapene ved disse søkes forklart gjennom teorier basert på observasjon og måling. Ved Psykologisk institutt er forskning og undervisning i faget bygget opp med hovedvekt på fem ulike perspektiver: biologisk psykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og utviklingspsykologi.

Disse områdene definerer psykologien som akademisk disiplin. De danner basis for studieprogrammene instituttet tilbyr, og er utgangspunkt for differensiering i studiene utover i de ulike studieforløpene. Anvendte områder det jobbes innenfor på instituttet er helsepsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, samfunnspsykologi, risikoforskning og klinisk psykologi.

Hvorfor studere psykologi?
Å studere psykologi er egnet for de som er interessert i menneskesinnet, både på individnivå og i samspill med andre mennesker. Studier i psykologi gir grunnlag for å forstå hvorfor mennesker handler som de gjør. Med utdanning i psykologi er man kvalifisert for et bredt spekter av jobber innen privat og offentlig sektor. Sammen med en bachelorgrad med fordypning i psykologi fører masterstudiet fram til graden master i psykologi. Profesjonsstudiet i psykologi fører frem til tittelen psykolog som gir grunnlag for autorisasjon til å drive klinisk virksomhet.

Psykologisk institutt på Facebook 

Aktuelt

Ny bok fra fagmiljøet: I forbindelse med lansering av boken «Psykoterapi: Tilnærminger og metoder» (red: Leif Edward Ottesen Kennair og Roger Hagen) holdes en markering med innlegg fra redaktørene og noen av forfatterne klokken 1015-1200 på Dragvoll, Aud D10 , torsdag 6 november: Program

The 16th Conference on Social and Community Psychology, Trondheim, 20-21 November 2014


Disputas ved Psykologisk institutt: Fredag 31. oktober: Jo Magne Ingul  har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Psykologisk institutt, innlevert avhandling med tittel: «Anxiety and Social Phobia in Norwegian Adolescents: Studies of risk factors, school absenteeism and treatment effects»

Stipendiat Isabel Richter har vunnet pris sponset av SPRINGER for en av de beste presentasjon på en konferanse (YOUMARES 5) i Tyskland. Vi gratulerer! Les mer her.

Årets doktorgrad: En av våre tidligere ph.d.-kandidater er tildelt prisen for Årets doktorgrad 2013: Barnehage skader ikke, men er ikke nødvendigvis bra for barnas sosiale kompetanse heller. Det viser doktorgradsarbeidet til forsker og kommunepsykolog Elisabet Solheim som ble hederet med prisen Årets doktorgrad under Den norske psykologkongressen.

Bøker fra fagmiljøet 2014

Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjektet Metakognitiv terapi ved depresjon. Se innslaget om prosjektet på TV2-nyhetene.

Skikkethet i Psykologutdanningen

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet EEG-studium av hjerneutvikling hos spedbarn Forskere ved instituttet ønsker å komme i kontakt med vordende eller nybakte foreldre med barn under ett år som kan delta i ett eller flere forskningsprosjekt. Forsøkene barna deltar i går ut på å betrakte barns naturlige oppførsel i hverdagslig aktivitet, og barna pleier å synes det er moro å være med. Påmeldingsskjema.