Kontaktinformasjon Psykologisk institutt

Telefon:           Faks:
73591960       73591920
Epost:
psykologi@svt.ntnu.no
Hjemmeside:
www.ntnu.no/psykologi
Åpningstider:
0830-1130 og 1230-1400
Besøksadresse:
  • Bygg 12, Nivå 5
  • Psykologisk institutt
  • Dragvoll
Postadresse:
  • Psykologisk institutt
  • NTNU
  • 7491 Trondheim
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Psykologi

- Studietilbud ved Psykologisk institutt

Har du interesse for psykologi og ønsker å studere i Trondheim? Vi tilbyr idag følgende studier:

Årsstudium i psykologi
Bachelorprogrammet i psykologi
Psykologutdanningen
Master i psykologi, studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi
Master i psykologi, studieretning læring - hjerne, atferd, omgivelser
Ph.d.-studiet i psykologi 

Se også Studiehåndboka for 2014-2015

Hva er psykologi?

Psykologi omhandler studiet av adferd og opplevelse hos mennesker og dyr, hvor egenskapene ved disse søkes forklart gjennom teorier basert på observasjon og måling. Ved Psykologisk institutt er forskning og undervisning i faget bygget opp med hovedvekt på fem ulike perspektiver: biologisk psykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og utviklingspsykologi.

Disse områdene definerer psykologien som akademisk disiplin. De danner basis for studieprogrammene instituttet tilbyr, og er utgangspunkt for differensiering i studiene utover i de ulike studieforløpene. Anvendte områder det jobbes innenfor på instituttet er helsepsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, samfunnspsykologi, risikoforskning og klinisk psykologi.

Hvorfor studere psykologi?
Å studere psykologi er egnet for de som er interessert i menneskesinnet, både på individnivå og i samspill med andre mennesker. Studier i psykologi gir grunnlag for å forstå hvorfor mennesker handler som de gjør. Med utdanning i psykologi er man kvalifisert for et bredt spekter av jobber innen privat og offentlig sektor. Sammen med en bachelorgrad med fordypning i psykologi fører masterstudiet fram til graden master i psykologi. Profesjonsstudiet i psykologi fører frem til tittelen psykolog som gir grunnlag for autorisasjon til å drive klinisk virksomhet.

Psykologisk institutt på Facebook 

Aktuelt

Ny som student?


En av våre tidligere ph.d.-kandidater er tildelt prisen for Årets doktorgrad 2013: Barnehage skader ikke, men er ikke nødvendigvis bra for barnas sosiale kompetanse heller. Det viser doktorgradsarbeidet til forsker og kommunepsykolog Elisabet Solheim som ble hederet med prisen "Årets doktorgrad" under Den norske psykologkongressen.

Disputas ved Psykologisk institutt: Fredag 5 september: Vigdis Vedul-Kjelsås har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Psykologisk institutt, innlevert avhandling med tittel: «Motor competence, Physical Fitness, Self-Perception and Physical Activity in Children»

The 16th Conference on Social and Community Psychology, Trondheim, 20-21 November 2014 - Call of Papers

Bøker fra fagmiljøet 2014


Masterstudenter og veiledere på årets masteravslutning 23.05.2014.

Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjektet Metakognitiv terapi ved depresjon. Se innslaget om prosjektet på TV2-nyhetene.

Skikkethet i Psykologutdanningen

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet EEG-studium av hjerneutvikling hos spedbarn Forskere ved instituttet ønsker å komme i kontakt med vordende eller nybakte foreldre med barn under ett år som kan delta i ett eller flere forskningsprosjekt. Forsøkene barna deltar i går ut på å betrakte barns naturlige oppførsel i hverdagslig aktivitet, og barna pleier å synes det er moro å være med. Påmelingsskjema.