Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Psykologisk institutt

Har du interesse for psykologi og ønsker å studere i Trondheim?
Psykologisk institutt tilbyr idag følgende studier:

NB! Starter du psykologistudier nå i høst og lurer på når og hvor du skal møte opp - trykk deg inn på studieprogramsidene nedenfor for å finne mer informasjon:

Årsstudium i psykologi
Bachelorprogrammet i psykologi
Psykologutdanningen
Master i psykologi, studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi
Master i psykologi, studieretning læring - hjerne, atferd, omgivelser
Ph.d.-studiet i psykologi 

Se også Studiehåndboka for 2015-2016

 

Hva er psykologi?

Psykologi omhandler studiet av adferd og opplevelse hos mennesker og dyr, hvor egenskapene ved disse søkes forklart gjennom teorier basert på observasjon og måling. Ved Psykologisk institutt er forskning og undervisning i faget bygget opp med hovedvekt på fem ulike perspektiver: biologisk psykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og utviklingspsykologi.

Disse områdene definerer psykologien som akademisk disiplin. De danner basis for studieprogrammene instituttet tilbyr, og er utgangspunkt for differensiering i studiene utover i de ulike studieforløpene. Anvendte områder det jobbes innenfor på instituttet er helsepsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, samfunnspsykologi, risikoforskning og klinisk psykologi.

Hvorfor studere psykologi?
Å studere psykologi er egnet for de som er interessert i menneskesinnet, både på individnivå og i samspill med andre mennesker. Studier i psykologi gir grunnlag for å forstå hvorfor mennesker handler som de gjør. Med utdanning i psykologi er man kvalifisert for et bredt spekter av jobber innen privat og offentlig sektor. Sammen med en bachelorgrad med fordypning i psykologi fører masterstudiet fram til graden master i psykologi. Profesjonsstudiet i psykologi fører frem til tittelen psykolog som gir grunnlag for autorisasjon til å drive klinisk virksomhet.

Psykologisk institutt på Facebook Facebook

Twitter


Aktuelt

Studiehåndboka 2015-2016


Psykologisk Tidsskrift er studentenes eget temabaserte tidsskrift. Siste utgave har Tabu som tema.

 

Bøker fra instituttets fagmiljø

 

Skikkethet i Psykologutdanningen - Brosjyre

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet EEG-studium av hjerneutvikling hos spedbarn: Forskere ved instituttet ønsker å komme i kontakt med vordende eller nybakte foreldre med barn under ett år for deltakelse  i forskningsprosjekt. Forsøkene går ut på å betrakte barns naturlige oppførsel i hverdagslig aktivitet, og barna pleier å synes det er moro å være med. Påmeldingsskjema.