Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsmedisin driver forskning rundt temaene sykdomsforståelse og utbredelseallmennmedisin og primærhelsetjenesterutforming og evaluering av helsetjenesterforebygging, og medisinsk etikk.

Instituttet har ansvaret for helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT.

Kontakt