Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Fotomontasje: person som prater og jobber

 

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et nyopprettet institutt som startet sin virksomhet 1. januar 2016.

Det nye instituttet er en sammenslåing av det som tidligere var Pedagogisk institutt og Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap. I tillegg er Uniped - seksjon for universitetspedagogikk - en del av det nye instituttet.

Fra 1. januar 2017 er også Norsk senter for barneforskning en del av IPL.

Kontakt instituttet

Telefon: +47 73 59 19 50 (betjent kl. 10-14 man-fre)

E-post: kontakt@ipl.ntnu.no

BesøksadresseLoholt allé 85, Paviljong B
Dragvoll, 7491 Trondheim

Postadresse: NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring, 7491 Trondheim

Tidsskrifter og publikasjoner i salg