Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Institutt for pedagogikk og livslang læring

 

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et nyopprettet institutt som startet sin virksomhet 1. januar 2016.

Det nye instituttet er en sammenslåing av det som tidligere var Pedagogisk institutt og Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap. I tillegg er Uniped - seksjon for universitetspedagogikk - en del av det nye instituttet

Kontakt instituttet

Telefon: +47 73 59 19 50 

E-post: ipl@svt.ntnu.no

BesøksadresseLoholt allé 87, Paviljong B
Dragvoll, 7491 Trondheim

Postadresse: NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring, 7491 Trondheim