Aktuelt

30.11.16: Månedsbrevet for november ligger her.

31.10.16: Månedsbrevet for oktober ligger nå ute! Les det her. 

14.10.16: Litt mer info angående treningen på mandag (17.okt) for høyintensitetsgruppa: NRK jobber med en serie om aldring, der skal ha ett program som handler om trening og hva man selv kan gjøre for å utsette aldring. Der skal de blant annet ha en sak om Gen100. De ønsker å se hva prosjektet handler om og hva slags trening det er snakk om. De ønsker bare å filme selve treningen. Hvis noen vil være med på treningen, men ikke ønsker å bli filmet er det helt greit. Etter treningen blir det en sosial sammenkomst utendørs, så ta med litt ekstra klær. Vel møtt!

12.10.2016: Utetreninga på Dragvoll for høy-intensitetgruppa neste uke blir flyttet fra tirsdag 18.okt. til mandag 17.okt. Treninga starter som vanlig 11.30. NRK kommer og skal lage et innslag om Generasjon 100. Vi håper derfor så mange som mulig har mulighet til å komme. Dette gjelder kun høy-intensitetgruppa. Moderatgruppa går som vanlig på tirsdag klokka 10.00. Vel møtt!

04.10.2016: Kjære alle Generasjon 100 deltakere. Vi trenger deres hjelp. NRK skal i gang med å lage et program om aldring, og ønsker å komme i kontakt med en Generasjon 100 deltaker. De søker en deltaker som i løpet av disse årene har kunne redusere medisinbruken sin, hatt en bedring i hjertehelse, kunne utsatt en operasjon eller kommet seg lettere igjennom en operasjon fordi dere trener. En av disse endringene er nok til at NRK gjerne vil ta en prat. Dersom du har noe du gjerne vil dele omkring dette, send en mail til : generasjon100@medisin.ntnu.no. På forhånd takk:):)

29.09.2016: Månedsbrevet for Generasjon 100 med referat fra informasjonsmøtet ligger nå ute her.

20:09:2016: Månedsbrev for Generasjon 100 august finner dere her!

24.08.2016: Parkeringa på Dragvoll er gratis for deltakere når dere er der på spinning eller på utetrening. Husk å registrer bilnummer i resepsjonen i idrettsbygget!

05.07.2016: Månedsbrevet for Generasjon 100 for juni er klart. Les det her!

16.06.2016: Parkering på Dragvoll: Det har vært noen problemer med parkering på Dragvoll i det siste, noe som har medført at flere har fått bot i forbindelse med treningene. Dersom dere har opplevd dette, ta kontakt, dette dekker prosjektet. 

31.05.2016: Her kan dere lese månedsbrevet for Generasjon 100 for mai!

09.05.2016: Månedsbrev: Her kan dere lese månedsbrevet for april for Generasjon 100!

05.04.2016: Her kan dere lese månedsbrevet fra mars for Generasjon100!

04.03.1016: Her kan dere lese månedsbrev for februar fra Generasjon 100!

01.03.2016: Vi ser at noen av dere i treningsgruppene kopierer treningsdagbøkene selv, i stedet for å be om nye. Dette krever at alle streker og koder er på samme plass på skjema, vi ønsker derfor at dere ber om nye treningsdagbøker når dere er tomme. Da kan vi lettere skanne skjemaene etterpå.

02.02.2016: Månedsbrev fra Generasjon 100: Vi har fått ønske fra flere av dere om mer informasjon fra prosjektet, og bestemt oss for å begynne og lage månedsbrev på nett. Vi kommer til å legge ut link til brevene her og på Facebooksiden. Les det første månedsbrevet fra Januar 2016 her!

15.12.2015: Sprek gjeng på Dragvoll i dag!:)

 

24.04.2014: Tar dere bilder på trening eller sosiale stunder i forbindelse med Generasjon 100 som dere vil dele med andre deltakere og publikum? Send oss dem gjerne på generasjon100@medisin.ntnu.no slik at vi kan legge dem ut på Facebook eller Instagram.

 


Bakgrunn for studien

Vi ønsker å finne ut om trening kan bedre eldres helse, så de lever lengre og friskere liv. I tillegg vil vi se på om treningsformen spiller en rolle for effekten gjennom sammenligning av moderat og høy intensitet på treningen.
 


Bakgrunn

For deg som er i høyintensitetsgruppen

Informasjon til deltakere som er randomisert til trening med høy intensitet. Vi ber om at disse gjennomfører halvtimes treningsøkter hvor man blir kraftig andpusten i 4 minutter 4 ganger i løpet av økten to ganger i uken.
 


Høyintensitet

For deg som er i gruppen med moderat intensitet

Informasjon til deltakere som er randomisert til trening med moderat intensitet. Vi ber om at disse gjennomfører 50 minutter-lange økter i det som oppleves som "snakketempo" to ganger i uken.
 


Moderat intensitet

For deg som er i kontrollgruppen

Informasjon til deltakere som er randomisert til kontrollgruppen. Vi ber om at disse fortsetter å følge myndighetenes anbefalinger for fysisk aktivitet på egen hånd. De vil ikke ha tilbud om felles organisert trening. 
 


Kontroll

Borg-skala

Når du mosjonerer, bruk skalaen og din erfaring til å rapportere hvor hardt det har vært. Mens arbeidet pågår vil vi at du vurderer følelsen av anstrengelse, hvor tungt og anstrengende det er og hvor sliten du føler deg. 

Registrering av trening

Les om elektronisk og manuell registrering av trening. Deltakere kan enten fylle ut innmeldingsskjema på internett eller sende skjemaer til studieledelsen i posten med ferdigfrankerte konvolutter.
 


Registrering

Vil du vite mer om trening?

Les mer om trening på CERG sin hjemmeside. Her finner du også ofte spurte spørsmål om fysisk aktivitet, og du har anledning til å sende inn dine spørsmål til forskerne. Du kan også lese om treningsforskning på bloggen vår.
 


CERG

Kontaktinformasjon

Mer informasjon om studieledelsen og andre viktige kontaktpersoner. Vennligst gi beskjed om alvorlige hendelser (sykehuskontakt pga. nyoppstått hjerte-karsykdom, skader, brudd osv.) så fort som mulig.
 


Kontakt

 


Telefon (kl. 8-15):

Kontor: (+47) 728 27 343

Kontor: (+47) 728 28 092

E-post:

generasjon100@medisin.ntnu.no

Facebook Generasjon100 på Facebook


Fullstendig kontaktinformasjon