×

Rangeringsregler

Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre

Rangeringsregler


Rangeringsregler

Ved opptak blir det gitt rom for en geografisk vurdering slik at sykehus med stor mangel på kompetente personer i ultralyddiagnostikk kan prioriteres. Hvert helseforetak vurderes for seg. Innenfor helseforetaket blir søkerne rangert etter ansiennitet som jordmor hvor lengst ansiennitet er prioritert. Antallet ultralydutdannede jordmødre ved ett sykehus og antallet utdannede i helseforetaket i forhold til andre helseforetak kan overstyre ansiennitetsprinsippet.

Kriterier for opptak:

  1. Fyller kriteriene for opptakskrav
  2. Geografisk vurdering (helseregion - fylke)
  3. Ansiennitet som jordmor

Søkere som arbeider ved Senter for fostermedisin, St. Olavs Hospital HF, vil bli prioritert da et visst antall personell er nødvendig for å gjennomføre ultralydstudiet.

Søknadene vil bli vurdert i forhold til opptak til studieåret det søkes plass for, uavhengig av tidligere søknader.

Norske søkere vil bli prioritert for fullt opptak til studiet da studiet finansieres av den norske stat.

 

Venteliste

Da en ikke vet fra hvilket helseforetak en søker eventuelt vil takke nei til opptak eller vil trekke seg, kan det være vanskelig å ta geografiske hensyn ved oppsett av venteliste. Ventelistenummer blir dermed gitt uavhengig av helseforetak.

Kriterier for venteliste:

  • Ansiennitet som jordmor