EVU-Kurs


Oppgitt mann foran PC-skjerm med meldingen: Your personal files are encryted....

Foto: Mostphotos

Hjelp, vi har blitt hacket!

Start: 23.03.2022
Søknadsfrist: 01.03.2022

Undervisningsform: Nettkurs uten eksamen
Sted for samlinger: Nett

Pris: 6900 Kr
Studiepoeng: 0

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Se for deg at bedriften din har blitt svindlet for et stort beløp. Eller at IT-systemene deres har blitt låst og at noen forlanger løsepenger i kryptovaluta for å "fikse" problemet. Hva gjør dere da?

NTNU tilbyr to nye korte nettkurs med tema digital sikkerhet for små og mellomstore bedrifter. Kursene vil lære deg å håndtere et cyberangrep og du vil lære hvordan du kan holde virksomhet gående selv om cyberangrep har skjedd eller pågår. 

Målgruppe

Ledere og andre med ansvar for datasikkerhet i virksomheten.

Innhold

Nettkurs via Zoom med fokus på løsepengevirus og cybersvindel. Hvem som er utsatt, hva skjer og når skjer det. Kurset går over to halve dager med bevisstgjørende gruppe- og plenumsdiskusjoner.

 

Onsdag 23. mars - kl.  0900-1230

Forelesning (1 time): «Om cyberangrep, cybersvindel og løsepengevirus

 • Forklaringer og eksempler på hvordan cyberangrep kan lykkes.
 • Beskrivelse og forståelse av problemet som del av risikoledelse.
 • Avhengigheter i våre organisasjoner.

Gruppearbeid (1,5 time):

 • Hvor er organisasjonens verdier?
 • Hvor er dine trusler og hvorfor?
 • Sårbarheter i forhold til begge typer cyberangrep? Hvordan kan det skje?
 • Hva kan bli konsekvensen av et vellykket angrep?
 • Sårbarheten sett som cyberrisiko i en organisasjonsmessig sammenheng.

Plenum (1 time): Presentasjon og diskusjon av resultatene fra gruppene.

 • Felles avklaring og bevisstgjøring.

 

Torsdag 24. mars - kl.  1130-1500

Forelesning (1 time): Om risikokontroll, hendelseshåndtering og kriseledelse.»

 • Risikohåndtering: valg av tiltak og risikohåndtering.
 • Investeringer i cybersikkerhet.
 • Hva gjør vi når ulykken har skjedd – både ved svindel og ved løsepengekrav?
 • Konsekvenser av tiltak under og etter cyberangrepet.
 • Planer for hendelseshåndtering.
 • Risiko- og krisekommunikasjon.

Gruppearbeid (1,5 time):

 • Forslag til sikkerhetsmekanismer på høynivå; både eksisterende og mulige andre.
 • Hvor og hvordan prioriterer vi investeringer i cybersikkerhet i egne organisasjoner?
 • Hva gjør vi når ulykken har skjedd?
 • Hvor forberedt er våre organisasjoner (modenhet i cybersikkerhet)?
 • Hvilke tiltak bør vi iverksette for å være forberedt på cyberangrep?

Plenum (1 time): Presentasjon og diskusjon av resultatene fra gruppene.

Avslutning (0,5 time):

 • Avsluttende kommentarer.
 • Kommentarer og tilbakemeldinger fra deltakerne til NTNU CCIS.

 

Kursholder:
Gaute Bjørklund Wangen

Gaute har doktorgrad i informasjonssikkerhet fra NTNU i Gjøvik. Han har arbeidet som rådgiver innen sikkerhetsledelse og risiko ved Helse Sør-Øst RHF og ved NTNU. Han er spesialist i risikostyring av informasjonssikkerhet. Gaute har bred erfaring som kursholder innen digital sikkerhet.

Kurstilbudet er utviklet i samarbeid med CCIS NTNU

 

 

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Kurset kan også tilbys på oppdrag for bedrifter/virksomheter. Kontakt: Inge Øystein Moen - NTNU

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Kurset går via Zoom. Lenke for innlogging på kurset blir sendt til deltakerne på epost rett før kurset starter.

Annen informasjon

Kurset kan tilpasses din bedrift:
Ta kontakt med Inge Øystein Moen for mer informasjon om nye kurs og om mulighet for å få kurs tilpasset til din bedrift/virksomhet.

Samarbeidspartnere

Kurset tilbys av fagpersoner fra NTNU CCIS (Center for Cyber and Information Security).

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Gaute Bjørklund Wangen , Universitetslektor, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Kontakt

Annveig Skurseth
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev