×

Bedriftsinterne kurs i prosjektledelse

Fagprogrammet i prosjektledelse

Bedriftsinterne kurs i prosjektledelse


Bedriftsinterne kurs i prosjektledelse - ingress

Fagprogrammet i prosjektledelse startet i 1983. Siden den gang har mange store bedrifter, som Statoil, Statens vegvesen, Statsbygg, Skanska, Det digitale Østfold og Norconsult, blitt kurset i prosjektledelse av NTNU.

Nær tilknytning til arbeidsliv og næringsliv kjennetegner fagprogrammet i prosjektledelse. Programmet har i dag 15 professorer engasjert som forelesere, og alle jobber tett med ulike organisasjoner og bransjer, hvor de er involvert i et spekter av prosjekter innen for eksempel olje, vei, energi, bygg og anlegg.


Om bedriftsinterne kurs

Jan Alexander Langlo og Bjørn Andersen

Vurderer dere bedriftsintern opplæring?

Vi kan gjerne avtale et møte eller snakkes på telefonen for mer informasjon om hva vi kan tilby. Ta kontakt med Fagprogrammet i prosjektledelse på epost for å motta informasjon eller et tilbud.


Eksempler på bedriftsinterne kurs

Eksempler på bedriftsinterne kurs

Kursene under er eksempler på hva vi kan tilby bedriftsinternt. Vi kan også skreddersy løsninger tilpasset din bedrift. Ta kontakt!

Praktisk prosjektledelse

Et praktisk rettet og fleksibelt kurs i prosjektledelse som gir en grundig innføring i prosjektarbeidsformen. Kurset Praktisk prosjektledelse vil gi deg kompetanse på planlegging og oppfølging av prosjekter. Du vil lære om fasedeling av prosjekt og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller. Du får også en innføring i enkle planleggings- og oppfølgingsteknikker.


Ledelse og organisering av prosjektarbeid

Illustrasjonsfoto: Fire forretningsmennesker på en laptop

Kurset Ledelse og organisering av prosjektarbeid vil lære deg grunnleggende prinsipper og metoder for organisering og ledelse av prosjektarbeid. Du vil lære å utøve interessentledelse, definere egnet organisering av et prosjekt, og å komponere og lede team i prosjekter. Kurset passer for deg som er leder eller ønsker å lede et prosjekt med et visst teknologisk innhold, enten det gjelder offentlig eller privat virksomhet.


Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter

Et godt samspill med de eksterne aktørene er avgjørende for et vellykket prosjekt, og kan utgjøre et ”være eller ikke være” for en bedrift. Eksterne aktører kan ha sterk innvirkning på et prosjekt. Derfor er det viktig at du som prosjektleder håndterer disse på en riktig måte. Det er din oppgave å ha kontroll på hvordan organisasjonen framstår i dialog med omverdenen. Kurset Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter passer for alle som arbeider i prosjekter. Det er også relevant for de som jobber med kunder og eksterne interesser generelt, og som vil oppnå god samhandling og kommunikasjon med sine interessenter og et godt omdømme for bedriften.


Forretningsforståelse i prosjekt

Illustrasjon: drodling over et bilde av forretningsmann

På kurset Forretningsforståelse i prosjekt lærer du å fokusere på business-perspektivet i et prosjekt og å styre prosjektet fra idé, via gjennomføring til avslutning. I undervisningen benyttes et simuleringsverktøy i kombinasjon med forelesninger. Simuleringen gir deg, som prosjektleder, mulighet til å feile uten reelle konsekvenser. Samtidig får du se de umiddelbare følgene av dine valg. Kurset kan lære deg hva du gjør rett, hva du gjør feil og du kan tilegne deg nye ferdigheter som prosjektleder.


NTNU Byggenæringens Prosjektskole

Bylandskap - bygging av høyshus i Oslo

NTNU Byggenæringens Prosjektskole

Kursserie for deg som jobber i bygg- , anlegg- og eiendomsprosjekter. Tilbyr både åpne og bedriftsinterne kurs.

  • Lean byggeprosess
  • Praktisk prosjektledelse for byggenæringen
  • Projekteierstyring
  • Kontrakt og kontraktstyring
  • Prosjekteringsledelse

Kontakt

Kontakt

Fagprogrammet i prosjektledelse

E-post: nina.lodoen@ntnu.no

Lang tradisjon

Lang tradisjon

NTNU har lang tradisjon for å samarbeide med arbeidslivet om kurs i prosjektledelse.

En offentlig gransking av prosjektene på norsk sokkel på slutten av 70-tallet avdekket manglende kompetanse på styring av store, komplekse prosjekter. Derfor tok Equinor, tidligere Statoil og Hydro initiativ til å opprette et videreutdanningsprogram i prosjektledelse ved daværende NTH, dagens NTNU.

Video - Kan man lære å bli en bedre hverdagsleder

Hva gjør ledere og prosjektledere i hverdagen sin? Førsteamanuensis Ola Edvin Vie snakker om hverdagsledelse. Vie underviser i kurset Ledelse og organisering av prosjektarbeid.

Video - Interessentledelse

Professor Bjørn Andersen forteller om interessentledelse - en viktig ingrediens i prosjektledelse.