×

Norsk 1 (1.-7. trinn)

Videreutdanning for lærere, Ålesund

Norsk 1 (1.-7. trinn)

– Regionalt tilbud

Norsk 1 for 1.-7. trinn - ingress

Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barnetrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.


Krysspublisert boks - Regionalt tilbud

Regionalt tilbud

Dette er et regionalt tilbud, noe som innebærer at: 

  • tilbudet er utviklet i samarbeid mellom NTNU og skoleeiere/kommune
  • tilbudet er kun åpent for deltagere fra bestemte kommuner og er derfor ikke oppført i Udirs studiekatalog

 

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan medføre at studietilbud som har fysiske samlinger kan få alternative samlingsformer. På grunn av utfordringer med å skaffe nok rom for å kunne ivareta nok avstand i fysisk undervisning kan tidsramme og/eller tidspunkt for samlinger bli endret. Informasjonen om samlingene oppdateres fortløpende.

Norsk 1 for 1.-7. trinn - om studiet

Målgruppe

Lærere i barneskolen som har mindre enn 30 studiepoeng norsk i grunnutdanningen sin, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er nettbasert med tre samlinger hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, diskusjoner, seminar- og gruppearbeid. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet og det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats og obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.


Hvordan søke opptak

Hvordan søke opptak?

Søknadsprosessen er todelt:

  1. Du må først søke finansering ved å velge "annet studietilbud" i Udirs søkeportal og skrive inn "Norsk 1 1-7 regionalt tilbud". Fristen er 1. mars.
  2. I tillegg må du søke opptak til NTNU og dokumentere at du fyller opptakskravene. Fristen er 15. april.

Søknadslenker finner du i informasjonsskriv som kommunene distribuerer.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere for igangsetting av tilbudet.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole.


Norsk 1 for 1.-7. trinn - studiets innhold

Studiets innhold

Norsk 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Norsk 1
LVUT8004 Norsk 1 (1-7) emne 1: Norskfaget på 1.-3.trinn KFK 15
LVUT8033 Norsk 1 (1-7) emne 2: Norskfaget på 4.-7.trinn KFK 15

 


Informasjon om samlinger

Informasjon om samlinger

Tre obligatoriske samlinger á tre dager hvert semester i Ålesund

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at samlingene blir gjennomført på andre måter.

Høsten 2020

Uke Dato
37 9. - 11. september
43 21. - 23. oktober
47 18. - 20. november

Våren 2021

Uke Dato
3 20. - 22. januar
7 17. - 19. februar
12 24. - 26. mars

Undervisningen starter kl.10.00 første samlingsdag.
Alle andre samlingsdager: 08.30 - 15.30

Eksamen

10 dagers individuell hjemmeeksamen hvert semester

Høsten 2020
Utlevering: 4. desember kl. 09.00 i Inspera
Innleveringsfrist: 18. desember kl. 14.00 i Inspera
 

Norsk 1

Lærerstudenter har leksehjelp. Foto.

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Åslaug Bysveen

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.