Videreutdanning for lærere

Profesjonsfaglig digital kompetanse på mellomtrinnet

– 7,5 studiepoeng

Hvordan kan skolen ruste barn og unge til en digital fremtid? Gjennom emnet Profesjonsfaglig digital kompetanse på mellomtrinnet vil du lære å bruke digitale lærings- og undervisningsstrategier i en didaktisk kontekst.  Videre ser vi på hvordan digitale arenaer gir muligheter for, og samtidig utfordrer, deltakelse i demokratiske og kulturelle prosesser. Emnet gir deg inngående kunnskap om hvordan den digitale utviklingen utvider og forandrer skolens læringsarenaer, innhold, arbeidsmetoder og vurderingsformer. 

Neste gjennomføring av emnet planlegges våren 2020.Målgruppe

Lærere i Trondheim kommune. 

Undervisningsform

Emnet er samlingsbasert med tre obligatoriske samlinger á to dager hver. Det faglige innholdet i samlingene består av verkstedsarbeid med ulike medie- og teknologiske innganger til undervisning, samt teori om og diskusjon av hva det vil si å være barn/ungdom i en digital samtid. 

Studiet har obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende vurdering i form av en oppgave. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Kursavgift

Du betaler ingen kursavgift, men du må betale semesteravgift til NTNU og påregne kostnader til pensumlitteratur.

Hvordan søke opptak?

  • Du søker ved å følge lenken til søknadsweb

Studiet tilbys neste gang våren 2020, søknadslenke vil komme her

Dersom det er flere søkere enn studieplasser vil Trondheim kommune bistå i prioriteringen av søknadene for å sørge for lik spredning mellom skolene i kommunen.

Opptakskrav

  • Fullført grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning eller tilsvarende
  • Tilsetting i Trondheim kommune som lærer på mellomtrinnet (5.-7. trinn)

Dokumentasjon på lærerutdanning må lastes inn når du registrerer din søknad.

I feltet "Arbeidssted" i søknaden må du skrive navnet på skolen din. Du trenger ikke å laste inn dokumentasjon fra arbeidsgiver. Vi verifiserer din ansettelse med kommunen før tilbud om opptak sendes ut.

Opptaket forventes å ferdigstilles innen utgangen av januar 2019.


Emnebeskrivelse

SKOLE6302 - Profesjonsfaglig digital kompetanse på mellomtrinnet 

Emnet på 7,5 studiepoeng er på masternivå og kan søkes innpasset i en relevant mastergrad.


Samlinger og eksamen våren 2019

Tre obligatoriske samlinger á to dager ved NTNU i Trondheim, Kalvskinnet campus 

 
Uke Dato
9 27. - 28. februar
12 20. - 21. mars
15 10. - 11. april

 

Skriftlig akademisk essay med innleveringsfrist 10. mai 2019 kl. 14.00

Du må bestå obligatoriske arbeidskrav for å stille til eksamen


Thu, 09 May 2019 12:44:22 +0200

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Kristian Nødtvedt Knudsen

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.