Profesjonsfaglig digital kompetanse i skolen

Videreutdanning for lærere

Profesjonsfaglig digital kompetanse i skolen

– 7,5 studiepoeng

Profesjonsfaglig digital kompetanse - ingress

Hvordan kan skolen ruste barn og unge til en digital fremtid? Gjennom emnet Profesjonsfaglig digital kompetanse i skolen vil du lære å bruke digitale lærings- og undervisningsstrategier i en didaktisk kontekst.  Videre ser vi på hvordan digitale arenaer gir muligheter for, og samtidig utfordrer, deltakelse i demokratiske og kulturelle prosesser. Emnet gir deg inngående kunnskap om hvordan den digitale utviklingen utvider og forandrer skolens læringsarenaer, innhold, arbeidsmetoder og vurderingsformer. 

Søk dette studiet nå

Søknadsfristen er 1. juni 2020


Profesjonsfaglig digital kompetanse


NB Krysspublisert - Info korona

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan medføre at studietilbud som har fysiske samlinger kan få alternative samlingsformer. På grunn av utfordringer med å skaffe nok rom for å kunne ivareta nok avstand i fysisk undervisning kan tidsramme og/eller tidspunkt for samlinger bli endret. Informasjonen om samlingene oppdateres fortløpende.

Profesjonsfaglig digital kompetanse

Målgruppe

Lærere i skolen. 

Undervisningsform

Emnet er samlingsbasert med tre obligatoriske samlinger á to dager hver. Det faglige innholdet i samlingene består av verkstedsarbeid med ulike medie- og teknologiske innganger til undervisning, samt teori om og diskusjon av hva det vil si å være barn/ungdom i en digital samtid. 

Studiet har obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende vurdering i form av en oppgave. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Kursavgift

Du betaler ingen kursavgift, men du må betale semesteravgift til NTNU og påregne kostnader til pensumlitteratur.

Hvordan søke opptak?

Søknadsfrist: 1. juni 2020

  • Du kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da velge "Annet studietilbud" i Udirs søkeportal.
  • Du må i tillegg søke opptak til studiet direkte til NTNU, følg lenken under.
     
  • Du kan søke på dette studiet uten å søke finansiering. Da søker du bare til NTNU. Disse studieplassene utløser ikke vikar- og stipendordning.

Søk dette studiet nå

Opptakskrav

  • Fullført grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning eller tilsvarende
  • Tilsetting som lærer i skolen (1.-13. trinn)

Dokumentasjon som viser at du fyller opptakskravene lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.
Les mer om krav til dokumentasjon her

 

Dersom det er flere søkere enn studieplasser vil "først-til-mølla"-prinsippet gjelde.
Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for igangsetting av studiet.


Profesjonsfaglig digital kompetanse - emnebeskrivelse

Emnebeskrivelse

SKOLE6302 - Profesjonsfaglig digital kompetanse i skolen 

Emnet på 7,5 studiepoeng er på masternivå og kan søkes innpasset i en relevant mastergrad.


Profesjonsfaglig digital kompetanse - samlinger

Informasjon om samlinger

Tre obligatoriske samlinger á to dager ved NTNU i Trondheim, Kalvskinnet campus 

Datoer for høsten 2020 kommer snart

Høsten 2020
Uke Dato
   

Eksamen

Skriftlig akademisk essay

Du må bestå obligatoriske arbeidskrav for å stille til eksamen

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Mari-Ann Letnes

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.