Norsk 2 (8.-13. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Norsk 2 (8.-13. trinn)

Norsk i mediesamfunnet

Norsk 2 - Norsk i mediesamfunnet - ingress

Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert innsikt i samtidens medier, litteratur og språk. Kunnskapsinnholdet i studiet vil være innrettet mot kompetansebehovet i gjeldende læreplan i norsk for 8.-13. trinn, med vekt på 8.-10. trinn. Fullført Norsk 1 og Norsk 2 (8.-13. trinn) kvalifiserer til undervisningskompetanse i norsk på 8.-13. trinn.


NB! Krysspublisert artikkel

Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

Norsk 2 - Norsk i mediesamfunnet - om studiet

Målgruppe

Lærere som underviser i norsk på 8. - 13. trinn.

Undervisningsform

Studiet kombinerer nettbaserte forelesninger, samlinger, praktiske øvelser og samarbeid via NTNUs læringsplattform. Det er to samlinger à tre dager ved NTNU i Trondheim hvert semester.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Du må velge "Norsk 2: 8.-13. trinn" ved NTNU i Udirs søknadsskjema.

Hvis du blir tildelt støtte gjennom Kompetanse for kvalitet, vil NTNU kontakte deg for valg av fordypning i Norsk 2 (8.-13. trinn). Du kan velge mellom to fordypninger:

Norsk 2 (8.-13. trinn) Norsk i mediesamfunnet (30 sp) eller Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter (30 sp).

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning fra høgskole eller universitet, der minimum 30 studiepoeng norsk inngår. Opptak til studiet forutsetter at man er tilsatt i skolen i studieperioden.


Norsk 2 - Norsk i mediesamfunnet - studiets innhold

Studiets innhold

Studiet er på bachelornivå, består av to emner og går over to semester:

Emnekode Emner Studiepoeng Semester
NOME6201 Språk og bilde i mediesamfunnet 15 Høst
NOME6202 Fortelling, samtidslitteratur og adaptasjon 15 Vår

Du må bestå NOME6201 før du kan begynne på NOME6202.

Studiet vil fremme refleksjon over studentenes egen mediepraksis og hvilken betydning denne har for identitet og læring. Medie- og tekstkompetansen vil også utvikles gjennom både analytisk og kreativt arbeid med medieuttrykk. Kunnskapsinnholdet i studiet vil være innrettet mot kompetansebehovet i gjeldende læreplan i norsk for 8.-13. trinn.

Etter gjennomført studium vil du ha innsikt i hvordan ulike teksttyper, tegnsystemer og medier preger vår samtidskultur. De vil forstå ulike mediers egenart og samspillet mellom teknologi, kommunikasjon, estetikk og samfunn. Viktige elementer i denne forståelsen vil være innsikt i ungdoms mediebruk, språk i sosiale medier, forholdet mellom ulike modaliteter og fortellemåter.  

Norsk 2 - Norsk i mediesamfunnet - høsten 2015

Informasjon om samlinger

To obligatoriske samlinger á tre dager ved NTNU i Trondheim hvert semester

Høsten 2019

Uke Dato
38 18. - 20. september
46 13. - 15. november

Våren 2020

Uke Dato
7 11. - 13. februar
16 15. - 17. april

Tidspunkt for undervisningen er kl. 09:00 - 15:30 hver dag

Eksamen

Avsluttende hjemmeeksamen på 14 dager hvert semester

Høsten 2019:
25. november kl. 09.00 - 9. desember kl. 14.00

Våren 2020:
25. mai kl. 09.00 - 9. juni kl. 14.00

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 41 23 89

Studieveiledning (for faglige spørsmål):
Silje Dåbakk
E-post: isl-evu@hf.ntnu.no

Norsk 2 - Norsk i mediesamfunnet - studieplan

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.