Matematikk 2, 5.-10. trinn

Matematikk 2, 5.-10. trinn

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Foto: Mostphotos

Studier EVU-faktaboks

Dette studietilbudet undervises for siste gang inneværende studieår (2023/2024)

 

Ønsker du undervisningskompetanse i matematikk på ungdomstrinnet? Eller ønsker du å utvikle deg til å bli faglig ressurs på din skole? Studiet gir deg inngående undervisningskunnskap for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever på 5.-10. trinn.

Lærere som underviser i matematikk i grunnskolen og som ønsker å undervise i matematikk på ungdomstrinnet.

Studiet gir deg kunnskap til å planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever på 5.-10. trinn, med fokus på variasjon og elevaktivitet, forankret i forskning, teori og egen praksis. Du bruker matematikkdidaktisk forskning i arbeidet med å utvikle elevers grunnleggende ferdigheter, formidle spesialkunnskap og legge til rette slik at alle elever kan ta del i opplæringen av matematikk.

Du lærer å initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning og bidra i lokalt læreplanarbeid.

Studieplan:

Matematikk 2, 5.-10. trinn består av to emner på 15 studiepoeng hver:

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger hvert semester ved NTNU i Trondheim.

På samlingene varieres det mellom diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet og det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats og obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. I løpet av studiet skal du dele din nye kunnskap i eget kollegium og prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom.

Samlinger høsten 2023
Uke Dato
35 28. - 30. august
42 16. - 18. oktober
46 13. - 14. november

Tidspunkt for undervisningen er 09:00 - 16:00 alle dager

Eksamen

LVUT8103 (Høst):

  • Individuell muntlig eksamen

LVUT8104 (Vår):

  • Hjemmeeksamen (teller 75% av karakter)
  • Fordypningsoppgave (teller 25% av karakter)

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

  • Godkjent lærerutdanning
  • Fullført og bestått Matematikk 1, 5.-10. trinn (30 stp.) eller tilsvarende
  • Tilsetting i grunnskolen eller videregående skole

Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

Studiet har ingen studieavgift.

Du må påregne kostnader til semesteravgift, pensum, reise og opphold.

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 59 66 43
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Per Gunnar Østerlie

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning