Videreutdanning for lærere, Trondheim

Matematikk 2 (5.-10. trinn)


Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på mellom- og ungdomstrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egne elever slik at teori kan prøves ut i praktiske elevaktiviteter.  Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.

Du kan søke på dette studiet utenfor vikar- og stipendordningen - studieåret 2019/2020

  • Søknadsfristen er 20. juni 2019. Vi gjør oppmerksom på at "først-til-mølla"-prinsippet gjelder for de ledige plassene.
  • Opptakskrav: Du må ha godkjent lærerutdanning samt ha tilgang til undervisningspraksis i skolen i studieperioden, og du må fylle eventuelle øvrige opptakskrav som gjelder for studiet. Opptakskravene må dokumenteres i sin helhet.
  • Du betaler ikke studieavgift, men må betale semesteravgift samt utgifter til pensum og eventuelle reise- og oppholdsutgifter knyttet til samlinger/eksamener.

Merk: Vikar- eller stipendordningen gjelder ikke for disse plassene.

Søk dette studiet nå

Målgruppe

Lærere som underviser i matematikk i grunnskolen som ønsker å undervise i matematikk på ungdomstrinnet, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er nettbasert med tre samlinger hvert semester, maksimalt 8 dager per semester. På samlingene varieres det mellom diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet og det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats og obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via den digitale læringsplattformen Blackboard.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i skolen. Fullført og bestått Matematikk 1 (5.-10. trinn) eller tilsvarende.


Studiets innhold

Matematikk 2 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng

Matematikk 2

LVUT8103 Matematikk 2 (5-10) emne 1 KFK 15
LVUT8104 Matematikk 2 (5-10) emne 2 KFK 15

 

Læringsutbytte for Matematikk 2 (5.-10. trinn)

Informasjon om samlinger

Tre samlinger á 2-3 dager ved NTNU i Trondheim hvert semester

Høsten 2019
Uke Dato
36 2. - 4. september
42 14. - 16. oktober
46 11. - 12. november
Våren 2020
Uke Dato
  Kommer
   
   

Tidspunkt for undervisningen er 09:00 - 15:00 alle dager.

Eksamen

Høsten 2019
Muntlig eksamen - dato annonseres senere

Våren 2020
Individuell skriftlig eksamen

Lærerstudent er leksehjelp. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktperson:

Per Gunnar Østerlie

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.