EVU-Kurs

Ultralyd av dialysefistler, nyrer og urinveier

Foto: Karl Jørgen Martinsen ISB/NTNU

Start: 01.08.2024
Søknadsfrist: 15.05.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 10000 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: RAT6013


Ultralyd benyttes i planlegging, oppfølging og kontroller av arteriovenøse fistler (AV-fistler). Det er et svært nyttig verktøy fordi undersøkelsen er tilgjengelig, pasientnær, dynamisk, billig, uten ubehag og ufarlig for pasient. Ulempen er at ultralyd er brukeravhengig og krever god kompetanse for å være pålitelig. Vi tilbyr et kurs som gir deltakerne grundig teoretisk og praktisk opplæring i ultralydundersøkelser av AV-fistler. Målet er å gi raske, pasientnære og gode ultralydundersøkelser av slike. Dette vil forkorte diagnoseforløpet og forenkle hverdagen for pasient og behandler. Orienterende ultralyd av nyrer, urinveier og graftnyrer er nyttig for spesialister i nyremedisin. Kurset omfatter også en innføring i ultralyd av nyrer og urinveier.

Målgruppe

Nyreleger og leger i spesialiteten indremedisin som har startet på grenspesialisering i nyresykdommer.

Innhold

Kursdeltakerne vil få undervisning i grunnleggende ultralydfysikk, med fokus på forståelse av basale prinsipper.

Videre vil det bli gitt undervisning i ultralydteknologi; herunder knottologi, innstillinger på apparatet, optimalisering, praktisk bruk av doppler og grunnleggende undersøkelsesteknikk.

Sirkulasjonssystemets oppbygning og funksjon blir gjennomgått, herunder særlige forhold ved fistelanleggelse.

Deltakerne vil få kjennskap til hvordan AV-fistler anlegges, og hvordan man avdekker og behandler komplikasjoner.

Det vil bli gitt en praktisk innføring i orienterende ultralyd av nyrer og urinveier og prinsippene for enkel vurdering av størrelse og patologi.

Det vil bli lagt vekt på praktiske øvelser og trening ved samlingene. Dette for at deltakerne på egen hånd kan utføre egentrening som trengs for å få de nødvendige ferdigheter, for å kunne utføre enkle ultralydundersøkelser av AV-fistler. Det tilbys også én til én videoveiledning ved ultralyd av AV-fistel. Deltakerne skal med denne treningen kunne avgi svar basert på observasjoner ved ultralydundersøkelsen og kunnskap som beskrevet ovenfor.

Opptakskrav

  • Godkjenning som lege i Norge
  • Dokumentasjon på spesialisering
  • Krav om skriftlig praksisavtale med sykehus på hjemstedet vedlegges søknaden. Deltakerne må ha tilgang til ultralydapparat med mulighet for hastighetsmåling. I tillegg må det foreligge tillatelse fra avdeling til å gjøre praksisøvelser. Skjema for avtale om praksisplass

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Digital oppstart er satt til siste halvdel av august. Dato annonseres senere.

Teoridelen er et strukturert og modulbasert opplegg i en digital læringsplattform. Progresjonsplanen er fleksibel, med nettbasert opplegg med videoforelesninger, videodemonstrasjoner, oppgaver og deltagelse i diskusjonsforum. To samlinger: Én dag oppstartsamling ved campus i Trondheim i september. Én dagssamling i oktober. Ferdighetstrening, øvinger og diskusjoner på samling. Veiledning: Det tilbys to økter med en-til-en veiledning med pasient, over nett (videoveiledning). Det er tre innleveringsoppgaver som det er frivillig å levere inn. Ved innlevering gis individuell tilbakemelding på arbeidet. Ett obligatorisk arbeid med kasusbeskrivelse og presentasjon på webinar. Praksis/øving på ferdigheter på hjemsted.

Eksamensbeskrivelse

Eksamensform er praktisk/muntlig med ultralydundersøkelse av pasient med AV-fistel, og teoretiske spørsmål knyttet til dette.

Eksamenskrav: Tre arbeidskrav må være vurdert til godkjent før fremstilling til eksamen:

  • Én digital veiledning
  • Deltagelse og presentasjon av case på webinar
  • Deltakelse på samlingene

Ny/utsatt eksamen kan bli avholdt for studenter med gyldig fravær eller som ikke har bestått ordinær eksamen.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Det vil bli lagt ut læringsressurser på digital læringsplattform. I tillegg er det utarbeidet to elektroniske kompendier som består av bokkapitler fra kvalitetssikrede bøker og vitenskapelige artikler innen ultralydfysikk, ultralydteknologi, fysiologi, patologi, kirurgi og ultralyddiagnostikk; relatert til arteriovenøse fistler.

I tillegg anbefaler vi boka: Hoskins PR, Thrush A, Martin K: Diagnostic Ultrasound: Physics And Equipment. 3rd ed (2019.) Cambridge University Press; (S4)

 

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Søkere må ha tilgang til ultralydapparat med mulighet for hastighetsmålinger i studietiden.

Kurset har 15 plasser.

Prisinformasjon

Pris: 10000 Kr

Det tas forbehold om endring i avgift.

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden SiT, pt kr 700.

Oppstart av kurset forutsetter tilstrekkelig antall søkere.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Christina Kjelby, Høgskolelærer, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: christina.kjelby@ntnu.no
Kristin Rambech, Universitetslektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Telefon: 73 41 22 33
Epost: kristin.rambech@ntnu.no
Ingvild Kinn Ekroll, Førsteamanuensis/Forsker, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: ingvild.k.ekroll@ntnu.no

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Tonje Svendsen, Studiekonsulent, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: tonje.c.svendsen@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev