EVU-Kurs

Fedmebehandling og -forebygging; barn

Nærbilde av kvinne. Foto.

Faglig ansvarlig for kurset Rønnaug Ødegård

Start: 12.03.2024
Søknadsfrist: 01.12.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: MDV6018

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser


Forekomsten av fedme øker dramatisk fra barn til voksen, og forebygging og behandling bør skje på alle nivåer i helsetjenestene. Kurset gir kunnskap om rollen kosthold, trening og atferdsterapi har i behandlingen og forebygging av fedme hos barn.

Målgruppe

Helsepersonell og andre som jobber med overvektige og fedmeproblematikk.

Innhold

 • Dette emnet gir en oversikt over rollen kosthold, trening og atferdsterapi har i behandlingen av fedme hos barn, og hvordan man for barn og unge setter all behandling inn i et familieperspektiv. Atferdsterapi i håndteringen av fedme vil belyses fra barns vinkel, og motivasjon og prinsippene for atferdsterapi og kognitiv atferdsterapi i fedmebehandling av barn vil diskuteres. Det blir anledning til frivillig deltagelse på kursdager for familier i fedmebehandling
 • Ulike bariatriske inngrep vil bli sammenlignet ut fra sine handlingsmekanismer, indikatorer/kontraindikatorer, effektivitet og potensielle komplikasjoner. Videre vil viktigheten av oppfølging etter operasjon diskuteres, samt hvordan denne bør bli møtt fra et medisinsk, ernæringsmessig, atferdsmessig og fysisk aktivitets perspektiv
 • Ulike farmakologiske behandlingsmåter vil bli sammenlignet ut i fra sine handlingsmekanismer, indikatorer/kontraindikatorer, effektivitet og potensielle bieffekter. Farmakoterapiens rolle som eneste intervensjon, samt farmakoterapi i kombinasjon med konservativ behandling, vil bli diskutert i forhold til vekttap og opprettholdelse av vekttap. I tillegg vil fremtidige retninger innen farmakologisk behandling bli diskutert
 • Det vil også inngå en i dyptgående diskusjon av utfordringen med å opprettholde vektreduksjon etter kirurgisk behandling, med vekt på prediktorer for suksess samt karakteristika ved de som lykkes i å oppnå langvarig vektreduksjon. Det blir anledning til frivillig observasjon av vektkirurgi
Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:

 • ha kunnskap om definisjon av overvekt og fedme hos barn, årsaker til fedmeutvikling, samt kompleksiteten i tilleggsplager ved fedme hos barn og unge
 • ha oppnådd forståelse for hvordan kosthold, trening og atferdsterapi kan brukes i behandling av fedme hos barn
 • ha kunnskap om hvordan familien inkluderes i behandling av barn og unge
 • ha kunnskap om hvilket behandlingsnivå pasienten har behov for
 • ha kunnskap om metoder for å måle endring i overvekt, kost, fysisk aktivitet og adferd
 • være kjent med konseptet interindividuell respons på behandling og forstå de potensielle mekanismene som ligger mellom ulikhetene som er knyttet til dette
 • ha kunnskap om hvordan medikamenter kan benyttes i fedmebehandling
 • kunne avklare om pasienten er egnet for kirurgisk behandling
 • ha innsikt i hvordan pasienter skal følges opp etter operasjon
 • forstå utfordringene ved opprettholdelse av vekttap etter bariatrisk kirurgi
 • ha kunnskap om de ulike prediktorene for suksess og kjennetegn ved de som lykkes med å opprettholde vekttapet på lang sikt etter bariatrisk kirurgi

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og hospitering.

Opptakskrav

Treårig helsefaglig utdanning, for eksempel i audiograf, bioingeniørfag, ergoterapi, fysioterapi, radiografi, sykepleie eller medisin eller treårig utdanning innen farmasi, ernæringsfag, idrettsfag eller klinisk psykologi. NB: Studenten må ha fullført emnet KLH3101 / MDV6015 (Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser) for å kvalifisere for opptak til dette emnet.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for kurs i Fedme og helse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2024:

 • Første samling: 12. - 13. mars
 • Andre samling: 15. - 17. april

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen (3 dager). Tidspunkt oppgis senere.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Annen informasjon

Det er begrenset antall plasser på kurset. Dersom det blir flere søkere prioriteres søkerne etter søknadsdato («først til mølla»-prinsippet).

Praktisk informasjon og betingelser 

Emnet er et av flere videreutdanningstilbud innen kursserien Fedme og helse.

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Semesteravgift til NTNU må betales. Studentene må selv dekke ev. reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Rønnaug Ødegård, Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72 57 40 42
Epost: ronnaug.odegard@ntnu.no

Kontakt

Enhet for etter- og videreutdanning
Telefon: 73 59 66 43
Epost: videre@ntnu.no
Kirsti H. Singsaas, Studiekonsulent, Institutt for klinisk og molekylær medisin
Epost: studie@ikom.ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev