EVU-Kurs

Fedmebehandling og -forebygging; voksen

Helsepersonell/forskere observerer kvinne som får målt kroppssammensetning. Foto.

Måling av kroppssammensetning Foto Geir Mogen/NTNU

Start: 05.02.2024
Søknadsfrist: 01.12.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: MDV6017

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Overvekt og fedme er blitt en av vår tids største helseutfordringer. Kurset gir kunnskap om rollen kosthold, trening og atferdsterapi har i behandlingen av fedme hos voksne.

Målgruppe

Helsepersonell og andre som jobber med overvektige og fedmeproblematikk.

Innhold

Emnet gir en empirisk oversikt over eksisterende oppdatert kunnskap om behandlingen av fedme hos voksne. Ulike kosttilnærminger, treningsprogram og adferdstilnærminger, deres virkningsmekanismer og praktiske gjennomføring, vil også bli presentert og sammenlignet. Erfaringer med behandling av fedme vil belyses, og barrierer og individers ulike forutsetninger for behandling vil bli vektlagt. Interindividuell respons på trening i sammenheng med vekttap vil bli trukket frem, og potensielle mekanismer som medierer slike forskjeller vil bli diskutert. Hvordan behandling påvirker vektreduksjon vil diskuteres ut fra et ernæringsmessig perspektiv, samt i forhold til fysisk aktivitet. Atferdsterapi og kommunikasjon i håndteringen av fedme vil belyses fra voksnes vinkel, og motivasjon vil diskuteres. Det vil også bli vektlagt å vise utfordringen med å opprettholde vektreduksjon etter konservativ behandling, med vekt på prediktorer for suksess samt karakteristika ved de som lykkes i å oppnå langvarig vektreduksjon.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått emnet MDV6017 skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskap:

 • om de viktigste terapeutiske diettene i fedmebehandling, deres forklaring og virkeevne
 • ha oppnådd forståelse for hvordan kosthold, trening og atferdsterapi kan brukes i behandling av fedme hos voksne
 • om betydningen kosthold spiller i forhold til vekttap og være klar over utfordringer og dilemma knyttet til populære dietter
 • om påvirkningen ulike treningsprogram har på vekttap og kroppssammensetning

Ferdigheter:

 • om de ulike konservative behandlingstilbudene for fedme og erfaringer og resultater fra behandling
 • i å forstå pasienters ulike forutsetninger og barrierer for å starte, gjennomføre og opprettholde endringer ved å delta på behandlingstilbud
 • i å forstå betydningen av utfordringer og dilemma knyttet til behandling og vedlikehold av behandling
 • å vite bakgrunn for hvordan kunne kommunisere med pasienter med ulike forutsetninger i fedmebehandling
 • i hvordan kosthold, trening og atferdsterapi kan brukes i behandling av fedme hos voksne
 • i å forstå utfordringene ved opprettholdelse av vekttap etter konservativ behandling

Generell kompetanse:

 • om de ulike predikatorene for suksess og kjennetegn ved de som lykkes med å opprettholde vekttapet på lang sikt etter konservativ fedmebehandling
 • om konseptet interindividuell respons på trening og forstå de potensielle mekanismene som ligger mellom ulikhetene som er knyttet til dette
 • i forståelse for rollen som trening alene og trening kombinert med kosthold har på vekttap

Undervisning

Undervisningen består av obligatoriske forelesninger, gruppearbeid, diskusjon, praksis og veiledning.

Opptakskrav

Treårig helsefaglig utdanning, for eksempel i audiograf, bioingeniørfag, ergoterapi, fysioterapi, radiografi, sykepleie eller medisin eller treårig utdanning innen farmasi, ernæringsfag, idrettsfag eller klinisk psykologi. NB: Studenten må ha fullført emnet KLH3101 / MDV6015 (Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser) for å kvalifisere for opptak til dette emnet.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for kurs i Fedme og helse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2024:

 • Første samling: 5. - 9. februar
 • Andre samling: 14. - 15. mars 

Eksamensbeskrivelse

Skriftlig eksamen (4 timer) i Trondheim. Dato oppgis senere.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger og godkjente øvinger/arbeider/aktiviteter.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Annen informasjon

Det er begrenset antall på kurset. Dersom det blir flere søkere prioriteres søkerne etter søknadsdato («først til mølla»-prinsippet).

Praktisk informasjon og betingelser 

Emnet er et av flere videreutdanningstilbud innen kursserien Fedme og helse.

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Semesteravgift til NTNU må betales. Studentene må selv dekke ev. reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Ingrid Sørdal Følling, Førsteamanuensis, Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72825358
Mobil: 92855412
Epost: ingrid.s.folling@ntnu.no

Kontakt

Enhet for etter- og videreutdanning
Telefon: 73 59 66 43
Epost: videre@ntnu.no
Kirsti H. Singsaas, Studiekonsulent, Institutt for klinisk og molekylær medisin
Epost: studie@ikom.ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev