EVU-Kurs

Modellering av trafikk

Foto Yayimages

Foto Yayimages

Start: 08.04.2024
Søknadsfrist: 01.12.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 33400 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: BM6802

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser


Et interessant og praktisk kurs hvor du vil lære bruk av bl.a. RTM, Aimsun, Sidra. 

Målgruppe

Veg-, jernbane-, og transportsektoren.

Innhold

Læringsutbytte

Kunnskap (Studenten skal ha kunnskap om):

 • Drivkrefter og faktorer som påvirker reisevaner
 • Teoretisk grunnlag for ulike trafikk- og transportmodeller
 • Verifisering, kalibrering og validering av modeller
 • Praktisk anvendelse av trafikk- og transportmodeller
 • Signalregulering og prioritering
 • Trafikksikkerhetsmodeller

Ferdigheter (Studenten skal kunne):

 • Tilrettelegge grunnlagsdata, etablere modell og gjennomføre modellberegninger for å estimere virkninger av infrastrukturtiltak og andre transportpolitiske tiltak
 • Velge hensiktsmessig modell til ulike problemstillinger
 • Tolke, forstå og formidle resultater fra modellberegninger
 • Vurdere begrensninger, usikkerhet og følsomhet i analyseresultat

Generell kompetanse (Studenten kan):

 • Benytte resultater fra modellberegninger som en del av et helhetlig beslutningsgrunnlag for valg av bærekraftige transportløsninger
 • Tilnærme seg den faglige debatten innen transportfeltet, både den offentlige og den faginterne, med kritisk nysgjerrighet
 • Løse oppgaver både selvstendig og som del av et team

Emnebeskrivelse

Modellering av trafikk

Opptakskrav

Opptakskrav er todelt:

 1. Fullført bachelor innen relevante teknologiske fag, og 
 2. Minimum to års arbeidserfaring i relevante tekniske fag

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i veg og jernbane, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Anbefalte forkunnskaper

Ingeniør- eller bachelorkompetanse innen relevante teknologiske fag.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2024:

 • Første samling: 8. - 12. april (fem dager)
 • Andre samling: 13. - 15. mai (tre dager)

Eksamensbeskrivelse

Dato: 03.06.2024

Hjemmeeksamen vektes 70%
Oppgave vektes 30%

Merk at det kan bli endring på eksamensdato. 

Prisinformasjon

Pris: 33400 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Arvid Aakre, Førsteamanuensis, Institutt for bygg og miljøteknikk
Telefon: 73594664
Mobil: arvid.aakre@ntnu.no
Trude Tørset, Professor, Institutt for bygg og miljøteknikk
Telefon: 97038649
Epost: trude.torset@ntnu.no

Kontakt

Marion Alseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev