EVU-Kurs

Kostnader og nytte av samferdselsanlegg

Foto Luth Grafiske

Foto Luth Grafiske

Start: 13.11.2023
Slutt: 18.12.2023
Søknadsfrist: 01.06.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 33400 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: BA6051

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Emnet vil gi deg en innføring i fagområdene transportøkonomi og nytte- og kostnadsvurderinger av investeringer i samferdselsinfrastrukturen.

Emnet kan inngå i erfaringsbasert masterprogram i veg, jernbane og transport. 

Målgruppe

Veg-, jernbane-, og transportsektoren.

Opptakskrav

Opptakskrav er todelt:

  1. Fullført bachelor innen relevante teknologiske fag, og 
  2. Minimum to års arbeidserfaring i relevante tekniske fagDu må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i veg og jernbane, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Anbefalte forkunnskaper

Ingeniør- eller bachelorkompetanse innen relevante teknologiske fag.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim:

Første samling: 13. - 16. november 
Andre samling: 27. - 30. november 

Oppstart kl 09.00 første samlingsdag, slutt kl 16.00 siste samlingsdag (gjelder både første og andre samling).

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

EFFEKT, Anslag 4.0,

Eksamensbeskrivelse

Dato: 18.12.2023

Hjemmeeksamen
Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Kompendium, ppt-presentasjoner, håndbøker og regelverk.

Annen informasjon

Prioritering av kvalifiserte søkere skjer etter søknadsdato.

Prisinformasjon

Pris: 33400 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Inge Hoff, Professor, Institutt for bygg og miljøteknikk
Telefon: 73594731
Epost: inge.hoff@ntnu.no

Kontakt

Marion Alseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev