EVU-Kurs

Prosessteknologi for treforedlingsindustrien

Treforedlingsindustri; Deler av produksjonsanlegg fra treforedlingsindustrien. Stor haug med flis.

Foto: Størker Moe, NTNU

Start: 04.09.2023
Slutt: 01.12.2023
Søknadsfrist: 20.06.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: KP6005

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset gir deg en analytisk gjennomgang av treforedlingsindustriens råstoff, prosesser og produkter for å gi deg en bredere forståelse av sammenhengene og begrensningene i treforedlingsprosessene.

Målgruppe

 • Ansatte i treforedlingsindustrien og dens leverandør- og videreforedlingsbransjer.
 • Personer i produksjon, instrumentering, service og vedlikehold etc.
 • Ansatte i relevante offentlige instanser.

Innhold

Kurset gir en innføring i treforedlingsindustriens råvarer og produksjonsprosesser:

 • Fiberråvarer og fiberstruktur
 • Fiberråvarenes kjemi
 • Massetyper og masseegenskaper
 • Papiregenskaper
 • Viktige enhetsoperasjoner og det fysiske og kjemiske grunnlaget for dem:
  • Masse- og energibalanser
  • Varmeveksling
  • Blanding og pumping
  • Vask og avvanning
  • Siling og rensing
  • Flotasjon
 • Massefabrikken:
  • Mekanisk og kjemimekanisk masseframstilling
  • Framstilling av returfibermasser
  • Sulfittcelluloseframstilling
  • Bleking
 • Papirmaskinen og tørkemaskinen:
  • Vann og masseberedning
  • Tilførselssystem og innløpskasse
  • Vireparti og avvanning
  • Presspartiet
  • Tørkepartiet
 • Utslipp, miljø og utslippsrensing
 • Lukking og intern vannrensing

Kurset vil særlig fokusere på sammenhengen mellom de ulike delene av et produksjonsanlegg.

Læringsaktivitetene vil være forelesninger og regneøvinger på samlingene.

Mellom samlingene skal du jobbe med øvinger knyttet til industrielle caser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

For å få din søknad behandlet, må du innen søknadsfristen dokumentere at du fyller opptakskravet.

Viktig informasjon: Krav til dokumentasjon

Rangering av søkere:

 1. Søkere fra samarbeidsbedriftene
 2. Andre søkere

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

 • Digital samling, 2 timer: 4. september
 • Fysisk samling i Trondheim: 18.-22. september
 • Regneoppgaver/caser med digital veiledning: 25. september - 20. oktober
 • Fysisk samling i Trondheim: 23.-27. oktober
 • Regneoppgaver/caser med digital veiledning: 30. oktober – 9. november

Det er obligatorisk oppmøte på alle samlingene, både den digitale og de fysiske samlingene.

Eksamensbeskrivelse

Dato: 17.11.2023

4-timers digital hjemme-eksamen.

Obligatoriske oppgaver for å kunne gå opp til eksamen:

 • Deltakelse på alle samlinger
 • Gjennomført øvinger under samlingene og mellom/etter samlingene

Pensumlitteratur/kursmateriell

Dette vil bli delt ut på første samling.
 
 
Annen relevant litteratur (støttelitteratur):

Dette kan dere velge å bestille for egen regning.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Det er ikke kursavgift i 2023. Deltakerne er også fritatt for semesteravgift. 

Du må selv dekke reise og opphold til fysiske samlinger i Trondheim. Bevertning, noe pensumlitteratur og en felles middag er inkludert.

Samarbeidspartnere

 • Norske Skog Skogn
 • Norske Skog Saugbrugs
 • Borregaard
 • Ranheim Paper and Board
 • MM Folla Cell

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for naturvitenskap

Kontakt

Astrid Østensen, Seniorkonsulent, Seksjon for etter- og videreutdanning
Telefon: 73595216
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev