EVU-Kurs

Konspirasjonsteorier i skole og på nett

Mann står foran Capitol med plakat

Foto: Mostphotos

Start: 15.08.2024
Søknadsfrist: 01.06.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 8000 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: SKOLE6024

Kurset er avlyst.


Kurset er avlyst studieåret 24/25

Konspirasjonsteorier kan være underholdende og spenningsskapende. Men de er mer enn moro. De er også knyttet til sosial isolasjon, depresjon og rusmisbruk; de undergraver demokratiske holdninger og bidrar til gruppehat, radikalisering og ekstremisme. Konspirasjonsteorier er "alternative fakta" som undergraver kunnskapsproduksjon, kunnskapsformidling og reell kritisk tenkning. Hva kan skolen gjøre?

Målgruppe

Lærere i ungdomsskole og videregående skole innenfor samfunnsfagene og KRLE/Religion og etikk.

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "annet studietilbud" i Udirs søkeportal. Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU.

Innhold

 

Faglig innhold

Emnet legger opp til en tverrfaglig tilnærming til studiet av konspirasjonsteorier og konspirasjonstenkning, med vektlegging av metoder som har vist seg å forebygge eller redusere skadelige konspirasjonsteorier blant elever.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har oppnådd teoretisk kunnskap til å undervise om konspirasjonsteorier og konspirasjonstenkning
 • har kunnskap om noen av de mest utbredte konspirasjonsteoriene i Norge og verden i dag
 • har kunnskap om spesifikke undervisningsmetoder som kan forebygge/redusere spredning av konspirasjonsteorier/konspirasjonstenkning blant elever. Herunder opplegg for å fremme kritisk-analytisk tenkning, perspektivpluralisme, kildekritikk, samt den såkalte vaksinasjonsstrategien.
 • har kunnskap om didaktiske utfordringer knyttet til undervisning om konspirasjonsteorier og konspirasjonstenkning

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan utvikle gode didaktiske opplegg for å redusere/forebygge konspirasjonsteorier/konspirasjonstenkning
 • kan benytte relevant teori til å drøfte didaktiske oppleggs sannsynlige læringseffekter
 • kan identifisere utfordringer ved didaktiske opplegg og foreslå mulige løsninger
 • kan identifisere utfordringer knyttet til hvordan skolen og elevene møter samfunnskriser og konflikter

 

Læringsformer og aktiviteter

Emnet organiseres med tre obligatoriske seminarer. Dette kan kreve fysisk eller digitalt oppmøte gitt omstendighetene. Tidspunkt for gjennomføring/levering av skriftlige arbeidskrav oppgis ved semesterstart. Arbeidskrav og andre oppgaver som gjennomføres som del av seminarene skal støtte og fremme kandidatens arbeid med å oppnå emnets læringsutbytte.

Arbeidsformene i seminarene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige presentasjoner.

 

Obligatoriske aktiviteter

 • Tre seminar
 • Utvikling og testing av eget didaktisk opplegg for å redusere/forebygge konspirasjonsteorier/konspirasjonstenkning

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Mulighet for og innhold i eventuelt kompensatorisk arbeid vurderes individuelt.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut før studiestart. Pensum på norsk og engelsk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og ansettelse som lærer i det norske skolesystemet.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper

Lærererfaring i ungdomsskolen/videregående skole. Gjerne med fag som samfunnsfag, KRLE, e.l.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Tidspunkt og undervisningsform for de tre seminarene kommer.

Eksamensbeskrivelse

Semesteroppgave med drøfting av eget didaktisk opplegg i lys av relevant teori om konspirasjonsteorier/konspirasjonstenkning.

Semesteroppgaven vurderes med bestått/ikke bestått.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 8000 Kr

I kursavgiften inngår:

 • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
 • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Jean Bergane, Stipendiat, Institutt for lærerutdanning, NTNU
Epost: jean.bergane@ntnu.no

Kontakt

Opptak og opptakskrav:
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Studieadministrasjon:
Telefon: 73 59 83 71
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev