EVU-Kurs


Mann og kvinne med en pc i en fabrikkbygning

Foto: Colourbox

Instrumentering for kjemisk analyse

Start: 22.02.2023
Slutt: 10.05.2023
Søknadsfrist: 13.02.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 2,5
Emnekode: IMAK6005

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


For industrielle prosesser er det viktig at driften er økonomisk og sikkerhetsmessig forsvarlig. Og hva med miljøkonsekvensene? Kanskje skal driften overvåkes ved hjelp av digitale analyseverktøy? I så fall trenger du sensorer!

Målgruppe

Ingeniører og sivilingeniører tilknyttet prosessindustrien og/eller som arbeider med miljøovervåkning.

Innhold

Emnet undervises på norsk/engelsk med en kombinasjon av digitale og fysiske samlinger, samt prosjektarbeid som teller 50 % av karakteren. Den fysiske samlingen i Trondheim vil bestå av forelesninger, gruppearbeid og praktisk arbeid på lab.

I dette emnet lærer du om viktige målemetoder for kjemisk analyse som egner seg for sensorer og online-analyser i industriell sammenheng. Det vil gi deg et godt grunnlag for å vurdere hvor og hvordan målinger bør tas i industrielle prosesser.

For mer utfyllende detaljer, se emnebeskrivelsen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

For å få søknaden din behandlet, må du innen søknadsfristen dokumentere at du fyller opptakskravet.

Viktig informasjon: Krav til dokumentasjonAnbefalte forkunnskaper

Generelle forkunnskaper i teknologi og fysikk og/eller kjemi svarende til en bachelorgrad.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

  • Første samling: 22. februar kl 0900 - 1000. Digital (Zoom)
  • Andre samling: 15. og 16. mars kl 0800 – 1700. 17. mars kl 0800 – 1600. I Trondheim
  • Tredje samling: 26. april kl 1200 -1600. Digital (Zoom)

 Det er obligatorisk oppmøte på alle samlingene, både de digitale og samlingen i Trondheim.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard, Zoom og H5P.

Eksamensbeskrivelse

Dato: 10.05.2023

Prosjektoppgave teller 50 %
Hjemmeeksamen 10. mai kl 0900 - 1100 teller 50 %

 

Pensumlitteratur/kursmateriell

Vil bli oppgitt ved kursets begynnelse.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Det er ikke kursavgift i 2023.

 

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for naturvitenskap
Svein Sunde, Emneansvarlig
Frode Seland, Faglærer

Kontakt

Berit Vinje Kramer, Kontaktperson på instituttet
Oddbjørg Mikkelsen. Spørsmål om søknad og opptak
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev