EVU-Kurs


Kvinner kikker i mikroskop

Foto: Mostphotos

Lysmikroskopi og metallers mikrostruktur

Start: 08.03.2023
Slutt: 10.05.2023
Søknadsfrist: 03.02.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 2,5
Emnekode: IMAK6003

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Materialers mikrostruktur kan gi verdifull informasjon både om materialenes forventede egenskaper og hvordan materialet du studerer er fremstilt. Men for å kunne hente ut denne informasjonen er det viktig med god kunnskap både om hvordan vi kan få mikrostrukturen synlig, og hvordan vi skal tolke det vi ser. I dette emnet lærer du om hvordan et lysmikroskop er oppbygd og fungerer, og hvordan vi kan bruke det til å studere mikrostrukturen til metaller. Du vil også lære om noen av de vanligste fremstillingsmetodene og bearbeidingsprosessene, og hvordan disse vil påvirke metallets mikrostruktur.

Fokus vil hovedsakelig være på mikrostrukturer i stål- og aluminiumslegeringer.

Målgruppe

Søkere med erfaring fra metallografisk laboratoriearbeid og andre interesserte som har generell studiekompetanse, teknisk fagskole eller tilsvarende kompetanse. 

Innhold

Emnet undervises på norsk med en kombinasjon av digitale og fysiske samlinger, samt egenarbeid. Det legges opp til at studentene har noe praktisk erfaring fra framstilling eller karakterisering av metaller fra før. Emnet gir en innføring i optikk, oppbygningen til lysmikroskopet og ulike belysningsmetoder. Videre gis en introduksjon til binære fasediagram, og mikrostrukturer i stål og aluminium. Emnet ser på ulike legeringer, og endringer i mikrostruktur som følge av framstilling og bearbeiding. På fysisk samling vil det være en laboratorieøving i praktisk bruk av lysmikroskop til å studere ulike prøver av aluminium og stål. For flere utfyllende detaljer, se emnebeskrivelsen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse hvor søker er over 25 år og har minst 5 års dokumentert arbeidserfaring fra relevant virksomhet.

For å få søknaden din behandlet, må du innen søknadsfristen dokumentere at du fyller opptakskravet.

Viktig informasjon: Krav til dokumentasjonAnbefalte forkunnskaper

Erfaring fra metallografisk laboratoriearbeid og/eller materialfremstilling eller -bearbeiding.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

  • Første samling: 8. mars kl 1400 - 1530. Digital (Zoom)
  • Andre samling: 29. mars kl 1400 - 1530. Digital (Zoom)
  • Tredje samling: 19. april kl 0900 – 1600, 20. april kl 0800 - 1600 og 21. april kl 0800 - 1200. I Trondheim
  • Fjerde samling: 3. mai kl 1400 -1530. Digital (Zoom)

 Det er obligatorisk oppmøte på samlingen i Trondheim, og på minst to av tre digitale samlinger.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard, Zoom og H5P.

Eksamensbeskrivelse

Dato: 10.05.2023

 Hjemmeeksamen 10. mai kl 0800 - 1000.

Obligatoriske aktiviteter:

  • Obligatorisk oppmøte på fysisk samling. Deltagelse på minst 2 av 3 digitale samlinger.
  • Øvinger i tilknytning til interaktive læringsressurser
  • Rapporter fra laboratoriearbeid på skjema

 

Pensumlitteratur/kursmateriell

Vil i hovedsak være publisert og utdelt materiale. Som støttelitteratur kan kompendiet Lysmikroskopi av Jan Ketil Solberg benyttes.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Det er ikke kursavgift i 2023.

 

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for naturvitenskap
Roald Lilletvedt, Emneansvarlig

Kontakt

Berit Vinje Kramer, Kontaktperson på instituttet
Oddbjørg Mikkelsen. Spørsmål om søknad og opptak
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev